Stäng

Det ska kännas tryggt att anlita oss.

Kund?

Kandidat?

Kundjour

Är ditt företag i behov av en interimskonsult? Vi finns tillgängliga 24/7, 365 dagar per år.

Journummer: +46 (0)8-556 460 99

Email: konsulter@interimsearch.com

Intresserad av uppdrag?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller skicka oss en spontanansökan/uppdatera din tillgänglighet.

Ring oss på telefon: +46 (0)8-556 460 00

Prenumerera på nyhetsbrevet

Spontanansökan

För löpande nyheter, följ oss på LinkedIn

Förändring med interim som verktyg

Förändring med interim som verktyg

Förändringsledning | 2018-10-04

I rollen som Managing Director för Eltel Networks TE och idag som Operations Director för Solution Unit High Voltage har han spelat en stor roll i att leda Eltels transformationsresa. Vi träffade Johan Malmberg för att diskutera hur han använt interimskonsulter för att driva effektiv förändring.

I vilka skeden av Eltels förändringsresa har ni använt interimskonsulter?

Jag har tagit in tre interimskonsulter under den transformationsprocess som Eltel genomgått. När jag tog över VD-rollen för Power Transmission International var det ett antal områden vi var tvungna att se över, bland annat tog vi in en interim CFO på en position som tidigare inte existerat inom denna del av verksamheten. Vi behövde någon som kunde ta de traditionella CFO-ansvaren inom denna affär som skulle byggas upp för en eventuell försäljning. Det var den första interimsrekryteringen och där var det viktigt att få rätt person på plats snabbt eftersom vi var mitt i en utmanande omställningsprocess som följdes med stort intresse av media.

Andra rekryteringen var i samband med att vi gjorde en översyn av kontrakt och noterade att vi behövde förstärka fokus på contract management. Vi bestämde oss för att ta in en interim contract manager, och även där ville vi att det skulle ske effektivt och visste inte hur länge vi skulle behöva rollen. Efter det har vi tagit in ytterligare en contract manager i den del av verksamheten som jag ansvarar för idag. Precis som i det första fallet konstaterade vi att vi behövde förstärka fokus på contract management och utvärdera om vi behövde en sådan roll permanent i min del av organisationen eller om vi skulle ha den i det operativa flödet. För att bättre hantera contract management, risk och finansiell uppföljning behövde vi ta in kompetenta resurser på kort varsel.

 

Våra interimsrekryteringar har varit en del av omställningen att bli ett mer professionellt projektbolag.

 

Hur kommer det sig att ni valde interimslösningar för dessa behov?

Jag värdesätter att man kan jobba med snabba puckar men också med en minimal insats från vår sida, och då är interimslösningar att föredra kontra att genomföra en traditionell rekrytering som kan bli mer långdragen.  Vi har inte heller det nätverket att snabbt få in någon med rätt profil snabbt. Att själva ansvara för hela intervjuprocessen och gallra från en stor mängd ansökningar, plocka ut en kortlista och intervjua ett antal kandidater är en tidskrävande process. Som det såg ut då hade vi inte resurser att genomföra den processen på ett kvalitativt sätt.

I våra interimsrekryteringar har det rört sig om dagar innan vi fått förslag på bra kandidater. Skulle vi ha en vanlig rekryteringsprocess hade det tagit veckor innan vi ens hade haft några namn att börja jobba med. Ska man göra en traditionell rekrytering är det också uppsägningstider att ta hänsyn till, så det är tre månader i allmänhet från att man har bestämt sig till att en person är ombord.


Är det en trend att anlita interimskonsulter för att testa en ny roll?

Det är svårt att spekulera i men ja, kanske kan det bli vanligare att använda interimskonsulter på det sättet. Man vill pröva en roll och är inte redo att gå ut och permanentrekrytera den utan vill först undersöka hur positionen fungerar i strukturen och organisationen. En interimslösning kan visa om det ger affärsvärdet som är tänkt. Jag tycker att det är en attraktiv form. När du tar in någon måste du, speciellt om det är en senior person, förklara varför vi gör det och varför det är en långsiktig position som kommer finnas kvar över tid. Det behöver du inte göra med en interimskonsult på samma sätt. Där kan du säga att vi prövar det här i sex månader och vi vet inte vad som händer sen. Har man sedan en leverantör som kan erbjuda att man får anställa konsulten efter uppdraget så finns även möjlighet att samarbetet blir långsiktigt.

 

Vad gäller interimskonsulter måste de, precis som jag själv, vara förändringsbenägna personer som är vana vid att förändra processer och mind set hos medarbetare.

 

Finns det något du utvärderar extra i en intervjusituation för en interimskonsult?

Jag tittar på två huvudsakliga delar när jag gör min del av intervjuerna. Det ena är att de fyller den tekniska kravspecifikationen. Men också den personliga profilen, tror vi att det här är en person som kommer att passa in i vårt team, vår mentalitet och den företagskultur vi vill bygga framgent? I den värld vi varit där det är extremt mycket framåttänkande och tänka utanför ramarna har det inte varit läge att ta in en person som är van att ha allt dokumenterat i ändlösa specifikationer. Vi har istället sökt efter entreprenörer som kan gå in självständigt och bilda sig en egen uppfattning om hur vi tar det här vidare på ett strukturerat sätt och hur vi utvecklar oss från det nuläge vi är i till det läge dit vi vill.


Hur säkerställer man att interimskonsulten får rätt förutsättningar att 
leverera i uppdraget?

Konsulten måste ha starkt stöd ifrån den man rapporterar till. Att man är överens om vad som ska göras och hela tiden kan luta sig dit för support. Den andra delen är att bli en del av teamet så fort som möjligt och det är därför jag är så mån om att få in rätt personprofil. Blir man en del av teamet och visar att man har något att tillföra har man skapat sig en bra plattform för att kunna leverera resultat. För att ge ett konkret exempel så valde vi i ena fallet då vi tog in en interimskonsult ut två projekt där vi hade en del utmaningar och bestämde att vi börjar med dessa projekt och utvärderar därefter. Vi placerade interimskonsulten som en medlem av dessa team och lät henne jobba tätt med projektteamen. Jag tror det är viktigt att ha en idé om vart man börjar. Vi hade samma tanke med den första contract managern som vi tog in, där började vi inte heller på bred front utan startade med två projekt så att vi kunde visa affärsnyttan och att det faktiskt tillför stort mervärde i projekten, sedan tog det inte långt tid innan han var involverad i fler projekt. Jag tror det är viktigt, just med nya roller, att teamen som jobbar i de olika projekten eller avdelningarna ska känna att det snabbt genererar nytta för dem.


Vad ser du för trender inom Interim Management?

Företag idag behöver ha ett snabbare omställningstempo för att hänga med och då gäller det ha att ha rätt personer på plats hela tiden. Det kommer nog driva att man behöver ha interimskonsulter från en tid till en annan. Det är även viktigt att leverantören säkerställer kvaliteten på konsulterna och möter andra krav. Exempelvis har vi som standardkrav att alla inhyrningar genomgår bakgrundskontroller och att alla har omfattande ansvarsförsäkringar. Vi kräver även att leverantören lämnar garantier där de ersätter en konsult som väljer att lämna, en trygghet om man mot förmodan hamnar i ett sådant läge.

 

Med tanke på det tempo som vi ser framförallt i börsnoterade bolag som Eltel, tror jag att behoven av interimskonsulter kommer öka.

 

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna i den förändringsresa ni gör?

Förändringsledning handlar ju väldigt mycket om kommunikation. När du har riktigt svåra förändringsprocesser som att lägga ner eller sälja en verksamhet, hur motiverar vi då människor att stanna kvar och göra ett bra jobb? Jag tror det handlar mycket om att beskriva vart vi är, vart vi ska och hur individerna mappar in i detta och hur de kommer att påverkas. I det fallet har det varit frågan om att skapa incitament i form av motivationsfaktorer för alla delaktiga. Och det har trots de mycket svåra frågor vi haft att hantera gått relativt bra, även om det naturligtvis alltid finns saker man kunde ha gjort bättre.

Det har förstås varit en tacksam resa så till vida att den inhyrda kompetensen i vissa fall varit sådan som efterfrågats i projekten sedan tidigare. Som ledare gäller det där att vara lyhörd för vilka kompetenser som saknas i organisationen för att vi skall kunna utvecklas vidare och därefter säkerställa dessa på ett konkurrensmässigt sätt. Där har de interimskonsulter som kommit in under mitt ansvar spelat en betydande roll för framgången hittills.

Fler nyheter

HR-direktören: den höga förändringstakten kommer att öka andelen interimskonsulter

Rolf Berg är interim HR-direktör som anlitats av en rad eminenta uppdragsgivare på både den sve...

How Transcom’s CFO uses interim management to drive change

Snejana Koleva is currently working as a CFO in the large multinational corporation Transcom. I...

Mats rekryterades efter interimsuppdraget: ”Oslagbart sätt att lära känna varandra”

Många av våra interimsuppdrag uppkommer för att man väntar på en permanent rekrytering eller pr...

Så möjliggör vi leveranser på fyra timmar

För kunder som har riktigt bråttom har vi skräddarsytt en 48-timmarsprocess med leveransgaranti...

”Tog ett aktivt beslut för att ha roligt på jobbet”

Ghalia Saidavi Lindberg har alltid gått sin egen väg. Hon kom till Sverige som nittonåring, dir...

Årets Förändringsledare Stora bolag: ”Förändring innebär att ibland ta svåra beslut”

Årets Förändringsledare 2022 i kategorin Stora bolag tilldelas Annica Bresky, VD för Stora Enso...

Årets Förändringsledare Tema Omställning: ”Vi ändrade hela vårt mindset!”

Juryn tilldelar utmärkelsen Årets Förändringsledare 2022, i kategorin Omställning, till General...

Årets Förändringsledare Medelstora bolag: ”Våga inse att andra har fel!”

Robert Falck tilldelas priset Årets Förändringsledare 2022 i kategorin Medelstora bolag. Juryn ...

Han släpper guidebok för interimskonsulter

Livet som interimschef kan ibland upplevas som ensamt. Precis i starten av ditt nya uppdrag kan...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com