Nå hållbarhetsmål med interimskonsult

Nå hållbarhetsmål med interimskonsult

kandidatcase | 2024-01-17

Det finns nice to have och need to have. Kompetens inom hållbarhetsfrågor och hur man säkerställer efterlevnad i hållbarhetsredovisningen kan snarare klassas som urgent to have. Sådana affärskritiska och akuta behov som Interim Management i regel löser, och interimskonsulter inom hållbarhet är inget undantag. Scarlett Roa, interim Chief Sustainability Officer på Gunnebo delar här tips och insikter efter sitt sju månader långa uppdrag.

Scarlett Roa hade en tacksam väg in i interimsbranschen – hon började som konsult för att hon helt enkelt fick så många uppdragsförfrågningar.

”Jag kände varje gång jag fick en förfrågan, att i det här uppdraget kan jag göra skillnad. Många uppdragsgivare behövde hjälp från grunden – sätta upp en hållbar affärsstrategi och operativt implementera den.”

Att Scarlett var uppvaktad av flera bolag och beslutsfattare är inte konstigt. Hon är nämligen hållbarhetskonsult och driver frågor som hamnat högt upp på agendan hos de flesta bolag.

”I många bolag finns inte den här kompetensen. Man sitter fast i operativa frågor och ligger långt efter vad gäller hållbarhetsfrågan. De senaste sex, sju åren har det absolut förändrats och man har börjat prata mer om hållbarhet på strategisk nivå, till exempel i styrelserummet, men implementeringen av hållbarhet i affärsmodeller, målformulering och processer tenderar att hamna efter.”

När du kommit in som interimskonsult och börjat från grunden. Vad har du gjort då?
Till att börja med, ökat medvetenheten. Jag brukar prata om saker som alla har en relation till, exempelvis klimatfrågan. Sedan brukar mina uppdrag gå ut på att skapa hållbarhetsramverk och utbilda andra medarbetare i att implementera dessa. Eftersom mitt inträde i bolaget är tillfälligt så ser jag även till att få till en bra kompetensöverföring innan uppdraget är genomfört.

Nu senast har Gunnebo lånat in dig som interim Chief Sustainability Officer. Vad behövde de hjälp med?
Det som de flesta behöver hjälp med idag, att förbereda sig för CSRD, genomföra en dubbel väsentlighetsanalys och implementera upplysningskraven och datapunkterna i redovisningsstandarderna ESRS. De behövde också stöd med att sätta vetenskapligt baserade klimatmål enligt Science Based Targets Initiative, och ta fram avkolningsvägar för att nå målen. CSRD är lagkrav som innebär ett paradigmskifte för redovisningen. Alla stora bolag måste ha processer på plats gällande hur man fångar upp sin påverkan på människor och miljön och vilka risker och möjligheter bolaget ställs inför ur ett hållbarhetsperspektiv. Vare sig det gäller granskning av leverantörskedjan, efterlevnad av ny lagstiftning eller alternativa energikällor så har jag internt drivit frågan ”Vad innebär det för Gunnebo?”  

Hur förväntas du lämna organisationen? Vilka förändringar ska du ha åstadkommit?
Målet är att Gunnebo ska vara bättre rustade för kommande lagkrav, men framför allt att ha processer på plats för att fortsätta utveckla sitt hållbarhetsarbete. Jag har lagt grunden och riktlinjerna för hur de ska arbeta framåt och även säkerställt att kunskapen nu finns in-house. Vi har rekryterat flera nya medarbetare inom hållbarhet, utbildat hela organisationen i hållbarhetsfrågor och startat flera projekt inom området. Dessa löper på över 2024 och min målbild är att det är ett någorlunda ”självspelande piano” när jag slutar.

Många interimskonsulter drömmer om ett stort förändringsuppdrag, vad är dina bästa tips för att driva förändringsledning som tillfällig chef?
Vänd dig till de medarbetare som är early adopters och få buy-in från chefer och ledare. Det är särskilt viktigt inom mitt område där man kan inte kan förvänta sig att alla är insatta i samma grad. Acceptera att alla inte har tid för det du ska förändra eller implementera och liera dig med dem som är intresserade. Resterande organisation bör du approachera med ödmjukhet och visa förståelse för att de sitter med andra operativa frågor. I övrigt, lär känna verksamheten och jobba mycket med business caset för hållbarhet!

Fler nyheter

Högst upp på önskelistan: hållbarhetschef

Hållbarhetschefer är hett villebråd på interimsmarknaden. De tillhör dessutom de mest självgåen...

Turnarounds begin with trust

Ryan Looysen is an interim CEO, currently hired on an assignment via Interim Search. He is spec...

Digitalisera med interimskonsult

Interim Management innebär vanligtvis att tillsätta en tillfällig chef eller specialist under e...

”Affärsnyttan motiverar mest”

Michael Sjödin är Interim Searchs senaste tillskott. Han kommer från 25 års erfarenhet inom kom...

Har kunden alltid rätt?

Kunden har alltid rätt, brukar det låta. När det kommer till interimsrekrytering kan dock behov...

Interimschefens råd: ”Gör dig umbärlig”

Anders Holmberg startade som egen konsult 2019 och har därefter varit efterfrågad på interimsma...

Hon driver Interim Searchs satsning Talent Search

Linda Kvarnström är ny VD på företaget Talent Search. Det är grundarna till Interim Search, Ste...

”Interimsmarknaden konstant trots konjunktursvängningar”

”Kris efter kris omkullkastar pjäserna på arbetslivets schackbräde. Men behovet av interimslösn...

Interim Management – ett budgetalternativ?

Stein är VD för ett mindre nischat logistikbolag som heter TWS Logistics. Han har det senaste å...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.