Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

ekonomi | 2021-03-19

Interim Search AB har bevisat sin bärighet och stabilitet även under verksamhetsåret 2020. En stark positiv trend i verksamhetsårets sista kvartal och en ytterligare förstärkt organisation tyder på en fortsatt stark framfart under 2021.

Interim Search AB tillhandahåller chefer och kvalificerade specialister på tidsbegränsade kontrakt. Verksamheten startades 2012 och har sedan dess utvecklats till en av Sveriges mest etablerade aktörer inom Interim Management. I enlighet med företagets strategi har uppdragen som Interim Search AB anlitats för under 2020 bestått av att tillsätta tidsbegränsade chefer och kvalificerade specialister. Kunderna har utgjorts av privata aktörer av varierande storlek och verksamhet samt offentliga verksamheter. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och tillsätter interimskonsulter över hela landet. Under verksamhetsåret 2020 har Interim Search tilldelats sitt fjärde Gasellpris av Dagens Industri samt mottagit Veckans Affärers utmärkelse Superföretag för tredje året i rad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

År 2020 fattade styrelsen beslut att skapa en koncernstruktur för att skapa en effektivare organisation och möjliggöra fortsatt tillväxt. Aktierna i Interim Search AB har därmed överlåtits till ägarbolaget Grabon Holding AB. Göteborgsverksamheten kommer framgent att verka under ett separat dotterbolag till Interim Search AB startat under senare delen av 2020, under bolagsnamnet Interim Search SV AB. Vidare har affärsområdet &Company, som erbjuder egenanställning och tjänster kring konsultadministration, lagts i ett fristående aktiebolag som ägs av holdingbolaget, Andcompany Sweden AB. Grundarna av Interim Search AB är även efter dessa organisationsförändringar ägare av samtliga aktier inom koncernen.

Interim Search har fortsatt expansionen under året rekryterat fyra nya medarbetare, varav tre seniora rekryteringskonsulter, utan några permitteringar eller andra personalneddragningar. Under senare delen av året har verksamheten öppnat sitt tredje lokalkontor (Gävle). Företagets omsättning under första respektive andra kvartal höll motsvarande nivåer som räkenskapsåret 2019 (41 MSEK Q1, resp. 39 MSEK Q2) för att bromsas under tredje kvartalet (2019 33 MSEK, 2020 26 MSEK). Detta på grund av avvaktande marknad som konsekvens av pandemin, för att under årets sista kvartal markant öka (2019 33 MSEK, 2020 35 MSEK). Den totala omsättningen på året sjönk därmed endast 4 %.

Kvartalsjämförelsen av nytecknande avtal höll motsvarande, dock ännu mer positiv, trend. Första kvartalet höll motsvarande nivå i totalt täckningsbidrag som föregående år (7,7 MSEK), andra kvartalet en ökning med 37 % från 5 MSEK (2019) till 8,2 MSEK (2020). Tredje kvartalet en minskning från 5,9 MSEK (2019) till 4,2 MSEK (2020) för att sedan återhämta årets sista kvartal från 7,9 MSEK (2019) till 10,6 MSEK (2020). Det totala värdet av nytecknade avtal uppgick därmed till 30,6 MSEK vilket innebär en ökning från föregående år med +15 %.

Andcompany Sweden AB

Under verksamhetsåret har affärsområdet &Company lyfts ur till ett eget aktiebolag vid namn Andcompany Sweden AB. Omsättningen sjönk första kvartalet från 2,6 MSEK (2019) till 1,5 MSEK (2020) samt från 5,5 MSEK (2019) till 2,8 MSEK (2020) andra kvartalet. Under senare delen av året har verksamheten sett en återhämtning och återgått till föregående års kvartalsomsättning (kvartal tre 2,3 MSEK resp. kvartal fyra 2,1 MSEK). Den totala omsättningen sjönk från 12,4 MSEK (2019) till 8,8 MSEK (2020). I slutet av året såg vi en kraftig ökning i efterfrågan och &Company slog rekord i antal kontrakterade egenanställda som använde tjänsten.

Omsättningsminskningen i &Company är till stor del en konsekvens av att verksamheten successivt lyfts över till ett eget aktiebolag (Org.nr: 559221-2566) med en omsättning på 6,5 MSEK. Sammantaget ökar därmed &Company sin omsättning till 15,3 MSEK (2020). Den sammantagna omsättningen Interim Search och &Company sjönk följaktligen från 159 MSEK (2019) till 156 MSEK (2020).

Marknad & Försäljning

Marknadsavdelningen har under året fått en utökad budget och med den stärkt företagets varumärke och närvaro i en rad olika kanaler. Exponeringen i sociala medier har ytterligare stärkts, mycket tack vare kvalitativt innehåll och ytterligare ökad frekvens. Under verksamhetsåret har företaget varit mycket aktivt med att förvärva nya kunder samt fördjupa relationer med befintliga. Som en konsekvens har bolagets aggregerade nätverk av befintliga och presumtiva kunder fördubblats under verksamhetsåret vilket är en huvudanledning till den mycket starka återhämtningen under senare delen av året kring nytecknade avtal.

Effektiviseringar

Samspelet mellan administrationen/research och front office-organisationen har vidareutvecklats genom ett tydligare samarbete mellan individer samt återkommande möten för att säkerställa kvalité och synergier i leveransprocesserna.

COVID-19

Verksamhetsåret 2020 har påverkats av pandemin, både vad gäller riskhantering och internkommunikation, marknad och försäljningsaktiviteter, arbetsledning och det allmänna företagsklimatet. Företaget har anpassat sig genom att i stor grad hålla digitala möten och utveckla en coronapolicy för att säkerställa säkerheten för de anställda, kandidater och kunder. Interim Search har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med förberedelse för krishantering vilket inneburit att vi haft ett bra utgångsläge att hantera denna kris utan betydande och/eller långsiktiga negativa konsekvenser.

Hållbarhet

Vi gjorde efter verksamhetsåret 2019 vår första hållbarhetsredovisning utifrån de av FNs 17 globala mål som vi finner gör störst skillnad för oss, ett arbete som fortsatt kontinuerligt under året och redovisas i separat hållbarhetsredovisning. Denna finns att tillgå på företagets hemsida (www.interimsearch.com). Några av de aspekter som vi arbetar aktivt med är miljövänligare resor, social hållbarhet, jämställdhet, fredliga och inkluderande samhällen, bekämpa klimatkrisen samt att vi stödjer hjälporganisationen Hand in Hand Sweden.

Slutkommentar

Företagets organisation och arbetssätt, varumärke och position som svenska marknadens största aktör inom interim management samt affärsmodell har bevisats sin bärighet och stabilitet under verksamhetsåret 2020. Detta i kombination med en stark positiv trend i verksamhetsårets sista kvartal och en ytterligare förstärkt organisation tyder på en fortsatt stark framfart nästkommande år.

Fler nyheter

Högst upp på önskelistan: hållbarhetschef

Hållbarhetschefer är hett villebråd på interimsmarknaden. De tillhör dessutom de mest självgåen...

Turnarounds begin with trust

Ryan Looysen is an interim CEO, currently hired on an assignment via Interim Search. He is spec...

Digitalisera med interimskonsult

Interim Management innebär vanligtvis att tillsätta en tillfällig chef eller specialist under e...

”Affärsnyttan motiverar mest”

Michael Sjödin är Interim Searchs senaste tillskott. Han kommer från 25 års erfarenhet inom kom...

Har kunden alltid rätt?

Kunden har alltid rätt, brukar det låta. När det kommer till interimsrekrytering kan dock behov...

Interimschefens råd: ”Gör dig umbärlig”

Anders Holmberg startade som egen konsult 2019 och har därefter varit efterfrågad på interimsma...

Hon driver Interim Searchs satsning Talent Search

Linda Kvarnström är ny VD på företaget Talent Search. Det är grundarna till Interim Search, Ste...

”Interimsmarknaden konstant trots konjunktursvängningar”

”Kris efter kris omkullkastar pjäserna på arbetslivets schackbräde. Men behovet av interimslösn...

Interim Management – ett budgetalternativ?

Stein är VD för ett mindre nischat logistikbolag som heter TWS Logistics. Han har det senaste å...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.