Stäng

Det ska kännas tryggt att anlita oss.

Kund?

Kandidat?

Kundjour

Är ditt företag i behov av en interimskonsult? Vi finns tillgängliga 24/7, 365 dagar per år.

Journummer: +46 (0)8-556 460 99

Email: konsulter@interimsearch.com

Intresserad av uppdrag?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller skicka oss en spontanansökan/uppdatera din tillgänglighet.

Ring oss på telefon: +46 (0)8-556 460 00

Prenumerera på nyhetsbrevet

Spontanansökan

För löpande nyheter, följ oss på LinkedIn

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

ekonomi | 2021-03-19

Interim Search AB har bevisat sin bärighet och stabilitet även under verksamhetsåret 2020. En stark positiv trend i verksamhetsårets sista kvartal och en ytterligare förstärkt organisation tyder på en fortsatt stark framfart under 2021.

Interim Search AB tillhandahåller chefer och kvalificerade specialister på tidsbegränsade kontrakt. Verksamheten startades 2012 och har sedan dess utvecklats till en av Sveriges mest etablerade aktörer inom Interim Management. I enlighet med företagets strategi har uppdragen som Interim Search AB anlitats för under 2020 bestått av att tillsätta tidsbegränsade chefer och kvalificerade specialister. Kunderna har utgjorts av privata aktörer av varierande storlek och verksamhet samt offentliga verksamheter. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och tillsätter interimskonsulter över hela landet. Under verksamhetsåret 2020 har Interim Search tilldelats sitt fjärde Gasellpris av Dagens Industri samt mottagit Veckans Affärers utmärkelse Superföretag för tredje året i rad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

År 2020 fattade styrelsen beslut att skapa en koncernstruktur för att skapa en effektivare organisation och möjliggöra fortsatt tillväxt. Aktierna i Interim Search AB har därmed överlåtits till ägarbolaget Grabon Holding AB. Göteborgsverksamheten kommer framgent att verka under ett separat dotterbolag till Interim Search AB startat under senare delen av 2020, under bolagsnamnet Interim Search SV AB. Vidare har affärsområdet &Company, som erbjuder egenanställning och tjänster kring konsultadministration, lagts i ett fristående aktiebolag som ägs av holdingbolaget, Andcompany Sweden AB. Grundarna av Interim Search AB är även efter dessa organisationsförändringar ägare av samtliga aktier inom koncernen.

Interim Search har fortsatt expansionen under året rekryterat fyra nya medarbetare, varav tre seniora rekryteringskonsulter, utan några permitteringar eller andra personalneddragningar. Under senare delen av året har verksamheten öppnat sitt tredje lokalkontor (Gävle). Företagets omsättning under första respektive andra kvartal höll motsvarande nivåer som räkenskapsåret 2019 (41 MSEK Q1, resp. 39 MSEK Q2) för att bromsas under tredje kvartalet (2019 33 MSEK, 2020 26 MSEK). Detta på grund av avvaktande marknad som konsekvens av pandemin, för att under årets sista kvartal markant öka (2019 33 MSEK, 2020 35 MSEK). Den totala omsättningen på året sjönk därmed endast 4 %.

Kvartalsjämförelsen av nytecknande avtal höll motsvarande, dock ännu mer positiv, trend. Första kvartalet höll motsvarande nivå i totalt täckningsbidrag som föregående år (7,7 MSEK), andra kvartalet en ökning med 37 % från 5 MSEK (2019) till 8,2 MSEK (2020). Tredje kvartalet en minskning från 5,9 MSEK (2019) till 4,2 MSEK (2020) för att sedan återhämta årets sista kvartal från 7,9 MSEK (2019) till 10,6 MSEK (2020). Det totala värdet av nytecknade avtal uppgick därmed till 30,6 MSEK vilket innebär en ökning från föregående år med +15 %.

Andcompany Sweden AB

Under verksamhetsåret har affärsområdet &Company lyfts ur till ett eget aktiebolag vid namn Andcompany Sweden AB. Omsättningen sjönk första kvartalet från 2,6 MSEK (2019) till 1,5 MSEK (2020) samt från 5,5 MSEK (2019) till 2,8 MSEK (2020) andra kvartalet. Under senare delen av året har verksamheten sett en återhämtning och återgått till föregående års kvartalsomsättning (kvartal tre 2,3 MSEK resp. kvartal fyra 2,1 MSEK). Den totala omsättningen sjönk från 12,4 MSEK (2019) till 8,8 MSEK (2020). I slutet av året såg vi en kraftig ökning i efterfrågan och &Company slog rekord i antal kontrakterade egenanställda som använde tjänsten.

Omsättningsminskningen i &Company är till stor del en konsekvens av att verksamheten successivt lyfts över till ett eget aktiebolag (Org.nr: 559221-2566) med en omsättning på 6,5 MSEK. Sammantaget ökar därmed &Company sin omsättning till 15,3 MSEK (2020). Den sammantagna omsättningen Interim Search och &Company sjönk följaktligen från 159 MSEK (2019) till 156 MSEK (2020).

Marknad & Försäljning

Marknadsavdelningen har under året fått en utökad budget och med den stärkt företagets varumärke och närvaro i en rad olika kanaler. Exponeringen i sociala medier har ytterligare stärkts, mycket tack vare kvalitativt innehåll och ytterligare ökad frekvens. Under verksamhetsåret har företaget varit mycket aktivt med att förvärva nya kunder samt fördjupa relationer med befintliga. Som en konsekvens har bolagets aggregerade nätverk av befintliga och presumtiva kunder fördubblats under verksamhetsåret vilket är en huvudanledning till den mycket starka återhämtningen under senare delen av året kring nytecknade avtal.

Effektiviseringar

Samspelet mellan administrationen/research och front office-organisationen har vidareutvecklats genom ett tydligare samarbete mellan individer samt återkommande möten för att säkerställa kvalité och synergier i leveransprocesserna.

COVID-19

Verksamhetsåret 2020 har påverkats av pandemin, både vad gäller riskhantering och internkommunikation, marknad och försäljningsaktiviteter, arbetsledning och det allmänna företagsklimatet. Företaget har anpassat sig genom att i stor grad hålla digitala möten och utveckla en coronapolicy för att säkerställa säkerheten för de anställda, kandidater och kunder. Interim Search har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med förberedelse för krishantering vilket inneburit att vi haft ett bra utgångsläge att hantera denna kris utan betydande och/eller långsiktiga negativa konsekvenser.

Hållbarhet

Vi gjorde efter verksamhetsåret 2019 vår första hållbarhetsredovisning utifrån de av FNs 17 globala mål som vi finner gör störst skillnad för oss, ett arbete som fortsatt kontinuerligt under året och redovisas i separat hållbarhetsredovisning. Denna finns att tillgå på företagets hemsida (www.interimsearch.com). Några av de aspekter som vi arbetar aktivt med är miljövänligare resor, social hållbarhet, jämställdhet, fredliga och inkluderande samhällen, bekämpa klimatkrisen samt att vi stödjer hjälporganisationen Hand in Hand Sweden.

Slutkommentar

Företagets organisation och arbetssätt, varumärke och position som svenska marknadens största aktör inom interim management samt affärsmodell har bevisats sin bärighet och stabilitet under verksamhetsåret 2020. Detta i kombination med en stark positiv trend i verksamhetsårets sista kvartal och en ytterligare förstärkt organisation tyder på en fortsatt stark framfart nästkommande år.

Fler nyheter

Interim Search rekryterar rutinerad interimskonsult

Sven Öquist går in i rollen som Director på Interim Search. Det är inte första gången Sven och ...

Wictor Bonde and Stefan Granqvist are titled Founders of the Year

Wictor Bonde and Stefan Granqvist, founders of Interim Search, received the Growth Rings in Gol...

2381 nya interimskonsulter

Vi har tidigare skrivit om hur hösten är en period då många uppdragsgivare anlitar interimskons...

”Interimskonsulter är höstens energiinjektion”

Hösten innebär ofta förändringar i våra organisationer – vare sig det handlar om frön til...

Beteendekonsulten har skapat trygga team

I april förra året intervjuade vi beteendekonsulten Madeleine Geholm. Hon var uthyrd via Interi...

Porträtt: Jessica Frösell

Jessica Frösell är Manager på Interim Search. Hon är också en flitig golfspelare (efter 20 års ...

Porträtt: Nathalie Löfvenmark

Nathalie Löfvenmark är Manager på Interim Search. Hon är även en fikafantast som fått i uppgift...

Porträtt: Johan Linder

Johan Linder är Director på Interim Search. Han är även en träningsentusiast som har funnit sit...

Porträtt: Maja Johansson

Maja Johansson är Manager på Interim Search. Hon är även tidigare proffsdansare som inspireras ...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com