HR-chefen: ”Därför har jag en dedikerad interimsleverantör”

HR-chefen: ”Därför har jag en dedikerad interimsleverantör”

Intervju | 2023-01-17

Ann-Charlotte Francis är CHRO som i sitt framåtlutade ledarskap ofta använt sig av interim management när hon behövt lösa brådskande kompetensbehov. Här berättar hon för oss om vikten av att ha en dedikerad interimsleverantör och hur en sådan kan komma till pass även i rekryteringar då man hittat konsulten själv.

Ann-Charlotte, du är ingen främling för interim management. Hur länge har du använt dig av interimskonsulter?
Nej verkligen inte, jag var själv interimskonsult i början på 90-talet och var sedan tidig med att anlita konsulter. Eftersom jag är HR-chef har det främst blivit inom HR-området – interimskonsulter inom förhandling, rekrytering, arbetsmiljö.

Du måste sett en stor utveckling på marknaden sedan dess?
Absolut, det har bidragit mycket till urvalet man har som kund. Kvalitén på kandidater har blivit högre, konkurrensen mellan interimsföretag har gjort att man måste kvalitetssäkra sina processer och vara ännu mer professionella i utvärdering och urvalsfas.

Du som var tidig med interim management har sett fördelarna innan många andra. Varför har du löst kompetensbehoven med interim management?
I de fall där kompetensbehoven är akuta skulle jag säga att det är överlägset eftersom det kräver så lite av den egna organisationen i form av introduktion. De akuta behoven är svåra att förutse och kommer plötsligt, att veta att en erfaren person med likvärdig eller ännu mer kvalificerad kompetens knackar på dörren inom bara ett par dagar är en trygghet för mig som chef.

Hur har du utvärderat leverantörer?
Det är klart positivt att man är specialiserad på interimsrekrytering. Annars har jag gått mycket på kemi, jag vill gärna bygga en bra relation till min interimsleverantör och ser det som en tillgång att alltid kunna ringa när ett akut behov uppstår – är du HR-chef i en mellanstor eller stor organisation lär det hända för eller senare. Det bästa med den tillgängligheten har varit att slippa researcharbetet, sitta i möten och utvärdera leverantörer när man redan har en pressad situation med plötsligt kompetenstapp i organisationen.

Finns det fler fördelar med att ha en dedikerad interimsleverantör?
Ja, har man längre relationer så lär den personen också känna organisationen och företagskulturen med tiden och då blir matchningarna, i min mening, ännu mer träffsäkra.

I din nuvarande roll har du tagit in tre interimskonsulter. Hur upplevde du leveransprocessen?
Väldigt bra. Det var en otroligt svår kompetens att hitta så något som var värdefullt för mig var att använda rekryteringskonsulten som bollplank, det är kunniga personer som har intervjuat och utvärderat hundratals kandidater. Annars har det varit enkelt och tryggt med vetskapen att de kandidater som presenterats har genomgått en diger gallringsprocess och är kvalitetssäkrade.

När interimsmarknaden är så utbredd som idag har man säkerligen flera interimskonsulter i sin närhet. Ni anlitade själva en interim HRBP via tips men ville ändå använda er av oss som interimsleverantör. Hur kom det sig? 
Precis, en av mina chefer behövde en HRBP som skulle arbeta med ledarskapsutveckling. Hon hade en före detta affärskontakt som ville ta uppdraget och fick ta tjänstledigt om han startade ett eget bolag och kom in under 12 månader. Trots att kandidaten kom från goda rekommendationer ville vi ha en objektiv bedömning på att han passade för interimsuppdraget. Då involverade jag Interim Search och kandidaten fick genomgå en regelrätt process där man intervjuade utifrån kravspecifikationen, genomförde en bakgrundskontroll och skrev skräddarsydda interimsavtal där leverantören stod för arbetsgivaravgifter, sociala avgifter, försäkringar och pension. Det blev en enkel och trygg paketlösning där vi vet att konsulten är kvalitetssäkrad och arbetar under avtal som är framtagna för en interimsrekrytering.

Fler nyheter

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim Head of Innovation

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. Under...

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim Projektchef

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. Under...

Uppdrag: förvaltning

Många interimskonsulter börjar arbeta uppdragsbaserat för att komma åt nerven – de stora föränd...

Interim Search förstärker ytterligare, välkommen David Sjöborg

Den senaste rekryteringen på Interim Search heter David Sjöborg. Han går in i rollen som Direct...

Interim Search rekryterar rutinerad interimskonsult

Sven Öquist går in i rollen som Director på Interim Search. Det är inte första gången Sven och ...

Wictor Bonde and Stefan Granqvist are titled Founders of the Year

Wictor Bonde and Stefan Granqvist, founders of Interim Search, received the Growth Rings in Gol...

2381 nya interimskonsulter

Vi har tidigare skrivit om hur hösten är en period då många uppdragsgivare anlitar interimskons...

”Interimskonsulter är höstens energiinjektion”

Hösten innebär ofta förändringar i våra organisationer – vare sig det handlar om frön til...

Beteendekonsulten har skapat trygga team

I april förra året intervjuade vi beteendekonsulten Madeleine Geholm. Hon var uthyrd via Interi...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com