Mats rekryterades efter interimsuppdraget: ”Oslagbart sätt att lära känna varandra”

Mats rekryterades efter interimsuppdraget: ”Oslagbart sätt att lära känna varandra”

intervju | 2022-06-15

Många av våra interimsuppdrag uppkommer för att man väntar på en permanent rekrytering eller prövar en ny roll i organisationen. I dessa fall kan det hända att interimskonsulten som fyller den temporära positionen passar bolaget så bra, att uppdragsgivaren väljer att anställa personen efter genomfört interimsuppdrag. Bara under 2022 har våra kunder rekryterat 18 stycken konsulter efter framgångsrika interimsuppdrag. En av dessa är Mats Brandt som fick en tämligen kort interimskarriär, han anställdes och blev kvar på det bolag där han genomförde sitt allra första uppdrag.

Mats Brandt har en gedigen bakgrund inom exekutiva roller. Förfrågan att gå in som interim VD i ett börsnoterat bolag kom medan han befann sig mellan jobb, men redan innan förfrågan dök upp hade han funderat på en karriär som interimskonsult. Flexibiliteten, variationen och att äga sin egen tid framstod som ett attraktivt arbetssätt och han hade tillräcklig erfarenhet för att gå in som senior konsult i de flesta bolagsformer och branscher.

”När jag blev tillfrågad att gå in som interim VD var det på grund av ett planerat VD-byte, där bolaget behövde ha in en tillfällig lösning snabbt. Man hade inte tid att rekrytera, utan tog in mig som interimskonsult parallellt med att ett rekryteringsbolag sökte efter en permanent ersättare.”


Fick du förbereda dig annorlunda för att gå in som tillfällig VD?
”Det är en speciell situation då du inte har samma långa horisont och tidsram. Jag har arbetat med många interimschefer tidigare, vissa är mer förvaltande och täcker upp för en vakans medan andra är där under transformationsresor och kommer in och driver förändringar. Mitt uppdrag låg någonstans emellan och jag kände absolut en större förväntan att påbörja förändringar och effektiviseringar när jag kom in tillfälligt, med andra ord fanns det ingen startsträcka på hundra dagar. Även om jag inte hade tidigare erfarenhet som interimskonsult kunde jag snabbt identifiera utvecklingsområden tack vare att jag är erfaren och har sett många olika situationer och bolag.”

Att Mats temporärt fyllde stolen han själv skulle ta över var inget han var medveten om från början. Kundföretaget kom långt i sin process att permanentrekrytera en VD, men valde i slutändan att ställa frågan till Mats.

”Det lämpade sig väl att de frågade mig istället,” säger han.

”Det framstod som logiskt när erbjudandet kom, även om det inte slagit mig tidigare. Vi hade arbetat ihop ett tag och trivdes bra med varandra. Jämfört med en rekryteringsprocess i vanlig mening är detta sätt att lära känna varandra oslagbart. Arbetsgivaren vet vad de får och vice versa.”

 

Det låter som en fördel att du faktiskt började som interimskonsult och inte permanent?
”Definitivt, utnämner man en permanent VD direkt kan det förstås hända att man efter en månad inser att man har olika visioner och personen därför lämnar. En stor fördel var också att det inte krävdes någon startsträcka, utan de räknade med att jag kunde affären och visste vägen framåt från start. Från att jag slutade som interim VD till att bli permanent VD var helt sömlös, det var redan full fart.”


Hur ser du själv på interim management i din egna organisation? När och hur skulle du använda det som verktyg i din VD-roll?
”Jag har använt mig av interimskonsulter i finansroller när jag varit i andra bolag. Då man behöver ha in kompetens hastigt är det ett svårslaget verktyg. Att rekrytera till en kvalificerad position tar tid, förberedelserna är många och man ska känna att kandidaten är rätt person till hundra procent.

Interim management lämpar sig också för att testa nya roller, jag har befunnit mig i bolag där man genomför så många förändringar att det är svårt att veta exakt vem man behöver rekrytera på lång sikt. Man kanske vet att man behöver en CFO, men inte hur stor rollen blir då man antingen skär ned eller expanderar organisationen. Då är det alltid bra att testa en flexibel och erfaren interimskonsult som finner sig i de flesta organisationer!”

Fler nyheter

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim Head of Innovation

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. Under...

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim Projektchef

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. Under...

Uppdrag: förvaltning

Många interimskonsulter börjar arbeta uppdragsbaserat för att komma åt nerven – de stora föränd...

Interim Search förstärker ytterligare, välkommen David Sjöborg

Den senaste rekryteringen på Interim Search heter David Sjöborg. Han går in i rollen som Direct...

Interim Search rekryterar rutinerad interimskonsult

Sven Öquist går in i rollen som Director på Interim Search. Det är inte första gången Sven och ...

Wictor Bonde and Stefan Granqvist are titled Founders of the Year

Wictor Bonde and Stefan Granqvist, founders of Interim Search, received the Growth Rings in Gol...

2381 nya interimskonsulter

Vi har tidigare skrivit om hur hösten är en period då många uppdragsgivare anlitar interimskons...

”Interimskonsulter är höstens energiinjektion”

Hösten innebär ofta förändringar i våra organisationer – vare sig det handlar om frön til...

Beteendekonsulten har skapat trygga team

I april förra året intervjuade vi beteendekonsulten Madeleine Geholm. Hon var uthyrd via Interi...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com