background image

Om Interim Search

Vi på Interim Search är specialister på att tillsätta kvalificerade chefer och specialister i tillfälliga roller. Vi är i grunden en sökbyrå med en metodik som tillåter oss att tillsätta alla typer av seniora roller, från södra Skåne till norra Norrland.

En framåtlutad rekryteringsbyrå

Vårt koncept är enkelt. Vi har valt att fokusera på att tillsätta chefer och specialister på tidsbegränsade uppdrag. Ett fokus som tillåter oss att leverera med både hastighet och precision.

HASTIGHET. Nätverket består av över 10.000 associerade interimskonsulter, personer som på förhand personligen intervjuats och som det förs en kontinuerlig dialog med. Detta proaktiva arbete tillåter oss att agera med överlägsen hastighet när behovet av en interimschef uppstår. Läs mer om våra processer här.

PRECISION. För att säkerställa att tillsättningarna sker med exakthet mot kundens behov har Interim Search utvecklat ett fullskaligt verksamhetsledningssystem. Systemet fungerar som ett nav i verksamheten och säkerställer kontroll, trygghet och en jämn och hög leveransnivå. Läs mer om vår kvalitetssäkring här.

Gör en spontanansökan

Vanliga kundförfrågningar hos oss är interim CFO, Controller, Redovisningsspecialist, Koncernredovisningsansvarig, HR-chef, HRBP och Produktionschef.

Skicka in en spontanansökan till oss för att kontinuerligt synas för oss och matchas med spännande uppdrag som passar just din profil!

Interim Management 2.0

Vi driver utvecklingen av nästa generations rekryteringsbolag som fokuserar på tillfälliga chef- och specialistroller. Vi har anpassat hela vår verksamhet till Interim Management med fokus på följande i våra kundleveranser:

Rätt profiler

Vi säkerställer att vi förstår vad kunden behöver då vi som arbetar på Interim Search själva har gedigen erfarenhet från rekrytering och linjeroller så som CFO, HR Direktör, Försäljningschef och VD. För att kunna leverera rätt profiler gäller även att utvärdera kandidater utifrån perspektivet att de ska bidra med en trygghet och stabilitet, att man hanterat motsvarande utmaningar framgångsrikt tidigare och att man med kort startsträcka kan börja bidra med resultat. Detta fokus, att kandidaterna kortsiktigt ska kunna leverera bestående resultat, genomsyrar hela utvärderingsprocessen.

Rätt pris

Vår tumregel är att vi ska konkurrensutsätta våra interimskandidater så att ni som kund får samma pris, eller lägre, som om ni hade kontaktat personen utan vår inblandning. En annan tumregel är att vi ska ha en prissättning som tål transparens och att vi i varje enskild affär strävar efter att hitta balansen där kunden och kandidaten är nöjda med ersättningen samtidigt som vårt arbete lönar sig.

Rätt tid

När man saknar en medarbetare på en vital funktion i företaget är det ofta bråttom. Uppgiften att hitta den mest lämpliga kandidaten är prioriterad av bolaget, man vill inte vänta på att få kontroll över situationen och man vill se vad det finns för kandidater på marknaden. Nu. Därför har vi utvecklat en metodik som tillåter oss att leverera rätt kandidater, till rätt pris inom 48 timmar.När hjälper vi till?

Det korta svaret är: när våra kunder behöver tillsätta en affärskritisk roll under en begränsad tid. Oftast är det tre kriterier som uppfylls då vi anlitas som leverantör.

När det är en viktig roll

Vi hjälper våra kunder genom att identifiera, utvärdera och förmedla interimskonsulter till affärskritiska positioner. Det innefattar alla typer av chefsroller och kvalificerade specialister, från ledningsgruppspositioner till affärskritiska nischpositioner.

När det är svåråtkomlig kompetens

Komplexa roller kräver relevant erfarenhet, speciellt i interimistiska uppdrag. Vi ställer krav på att konsulten snabbt ska komma in i uppgiften, tillföra kompetens, skapa värde från dag ett samt ha en konsultativ inställning.

När det är bråttom

I vår erfarenhet så uppskattar kunden att få presenterade rätt kandidater för uppgiften, till en rimlig kostnad och man önskar det så snart som möjligt. Att vi har intervjuat över 5000 interimskonsulter och anpassat hela vår verksamhet utifrån att med hastighet och precision leverera möjliggör vår 48h leveransgaranti.

Interim Search är den firma som med störst tillväxt etablerat sig som en ledande aktör bland rekryteringsbyråer som fokuserar på Interim Management. Anledningen är ganska enkel, vi har anpassat hela verksamheten utifrån kundens behov när behovet av en tillfällig chef eller specialist uppstår.