background image

Varför arbeta som interimskonsult?

Vi behöver inte gå längre tillbaka än till år 2005 då begreppet ”konsult” var synonymt med någon som valt att trappa ner fram till pensionen, eller en person som av olika anledningar inte kunde få en fastanställning. Idag har pendeln svängt.

Långsiktig karriär som tillfällig chef?

Interimskonsulter har gemensamt att de är personer som är tillräckligt drivna, kunniga och självsäkra på sin kompetens att de inte behöver den trygghet som en anställning innebär. Trenden de senaste åren har varit, och fortfarande är, att betydligt större andel yngre personer tagit det aktiva valet att bli interimskonsulter.

När vi intervjuar kandidater och frågar dem varför de valt att ha temporära roller som permanent sysselsättning så är det återkommande att de uppskattar resultatfokus och att finnas på plats under en tidsbegränsat period för att lösa ett specifikt problem. Många har nått den strategiska höjd de trivs med och är sedan mer intresserade att få en bredd i sin kompetens. I rollen som interimkonsult får se en mängd olika företag, uppleva olika företagskulturer, olika affärsmodeller och människor.