Interimslösning

Interimslösning

Behovet av en så kallad interimslösning har inom rekryterings- och bemanningssektorn aldrig varit större. Allt fler företag inser och anammar fördelarna med att under en begränsad tid ta in en chef på operativ nivå.

Interimskonsulter Tjänster

Vad betyder interimslösning?

En interimslösning är ett av de bästa sätten att snabbt få in ledarkompetens i företaget, utan att behöva oroa sig för bristande kvalitet. Det gäller dock att vara på det klara med vad en interimslösning faktiskt är, och hur detta alternativ skiljer sig från att faktiskt anställa en medarbetare.

Det som kännetecknar en interimslösning är att den både kan ha en avkylande effekt på en ansträngd organisation och hjälpa till att driva positiv förändring i ett företag. Ordet interim är latin och betyder “tillfällig” och management betyder närmast “hantering”, vilket belyser just det som Interim Management handlar om: hantering av en linjeroll under en tidsbegränsad period.

Tillfälligt utan att tappa kvalitet med flexibla interimslösningar

Det är idag ett vedertaget verktyg för de flesta företag att använda interimslösningar som ett sätt att snabbt, effektivt och till en marknadsmässig kostnad tillsätta vakanta chefs- och specialistroller. Ofta är Interim Management ett bra alternativ vid exempelvis föräldraledighet, en tillfällig sjukfrånvaro, när en permanent rekrytering drar ut på tiden eller när man av annan anledning behöver en tillfällig resurs.

Den trend hos uppdragsgivare som vi på Interim Search tydlig ser är att en interimslösning inte längre är en nödlösning: fler och fler företag gör medvetna val att anlita en interimskonsult för att lösa problem och driva förändring.

Interim Management är även ett sätt att höja den interna kompetensen och utveckla företaget genom att den nya konsulten har nya infallsvinklar och erfarenheter. Alltså, oavsett om du behöver anställa en person i framtiden kan en interimslösning ändå vara rätt alternativ för dig tills att den permanenta personen är på plats.

 

Om du ännu inte är säker på att en interim anställning är rätt för dig, börja då med att ställa följande frågor:

  • Vad kan det få för konsekvenser för organisationen att låta rollen vara vakant?
  • Vilken uppsida kan finnas med att ta in en konsult genom en interimslösning?

 

Kanske kan personen både bidra med att avlasta organisationen, minska risken för att övriga kollegor har för hög arbetsbelastning och förbättra ert nuvarande sätt att arbeta.

 

Interimslösning vad betyder interimslösning

 

Vill du veta mer om interimslösningar och hur dessa kan ert företag i rätt riktning? Ta kontakt med Interim Search och ställ dina frågor direkt till oss!

Besök oss

Östermalmstorg 1, 4 tr
114 42 Stockholm
Telefon: 08-556 460 00
Email: info@interimsearch.com


Kontaktformulär