background image

Varför anlita en interimskonsult?

Att anlita en interimskonsult har flera fördelar. En konsult bidrar till företaget på andra sätt än en person som är del av den ordinarie organisationen. Till exempel är det positivt under turbulenta tider att tillsätta en tillfällig person som har en avkylande, stabiliserande och professionell inverkan.

Enkla lösningar på komplexa problem med en interimkonsult

Ett behov av en interimschef uppstår oftast utan förvarning. En medarbetare blir sjuk, en allvarlig intrig uppstår eller en rekryteringsprocess drar ut på tiden. Att anlita en interim resurs har många fördelar, vi valde ut de vanligaste:

Snabbhet. Personen finns på plats efter några dagar och är expert på att snabbt sätta sig in i nya företag och arbetsuppgifter.

Kompetens. Konsulter har sett hur många företag arbetar och kan påvisa effektiviseringar och förbättringar.

Flexibilitet. Ersättning utgår endast för de faktiskt arbetade timmarna och uppdragen kan enkelt förkortas eller förlängas.

Självgående. En kvalificerad konsult kräver minimalt med tid av den övriga organisationen.

Input. Konsulter är objektiva och inte påverkade i samma utsträckning av personalpolitik. De berättar vad de tycker du behöver höra, inte vad de tror du vill höra.

Tillbaka till Interim Management.