”Reaktionen motsvarar vad som sker när ett brandlarm ljuder på en brandstation”

”Reaktionen motsvarar vad som sker när ett brandlarm ljuder på en brandstation”

intervju | 2022-01-20

Efterfrågan på duktiga interimskonsulter ökar kraftigt och inte sällan uppstår ett temporärt behov av nyckelkompetens som rör förändringsledning och omställningsarbete, vid det laget befinner sig ofta kundföretaget i ett kritiskt skede där behovet är brådskande. Hampus Lidström är rekryteringskonsult på Interim Search och van att hjälpa kunder i dessa pressade situationer. Vi tog en avstämning med honom kring vad det här med Interim Management handlar om.

 

Hampus, i vilken kontext är det vanligast att man anlitar dig för att tillsätta en interimstjänst?

Inte sällan är det ett börs- eller PE-ägt bolag som antingen tappat eller behöver skifta ut en affärskritisk kompetens i ledningsgrupp. Det kan handla om både chefer inom organisationen, såväl som mer kvalificerade specialister med nyckelkompetens.

Det här sker ofta med kort framförhållning och kan för kunden vara svårt att förbereda sig inför. Vanligtvis så uppstår då frågan hur ska jag hantera den här vakansen på bästa sätt för att minimera friktionen i verksamheten? Och det är väl här min expertis och mitt ansvar kommer in i bilden.

Inledningsvis kartläggs bakgrund till vakansen, vilket nuläge de står i just nu och ett förväntat läge under den kommande interimsperioden. Inte sällan ligger det projekt och transformationsarbete på rollen. Eftersom interimsresursen kan matchas specifikt för uppdragsperiodens utmaningar kan denne ofta tillföra mer än vad en klassisk anställd skulle kunnat göra.

 

Hur ser dina och kollegornas arbete ut när en kund anlitar er för att lösa en brådskande vakans? 

Metaforiskt kan man beskriva att reaktionen motsvarar vad som sker när ett brandlarm ljuder på en brandstation – adrenalinet slås på.

Jag och min researcher Frida går in i ett fokuserat läge och är drillade i exakt vad vi ska göra utifrån vilket typ av utryckning vi träffar på.

Mer konkret sker en mer eller mindre formaliserad uppstart med en kund som inte har planerat för vakansen och där vi rådger och säkerställer att nödvändiga frågor ställs till kunden för att skapa en gemensam förväntansbild över den framtida leveransen.

Inte sällan kan vi i tidigt skede hjälpa kunden genom dialog kring fördelar och nackdelar i olika konsultprofiler. Detta för att säkerställa att leverans sker enligt förväntan och att kunden har bästa möjliga urval av kandidater till sitt förfogande.

 

Ni har en “48-timmarsgaranti” som blivit mycket uppskattad och efterfrågad, vad innebär den?

Det är inte ovanligt att det uppstår en viss panik initialt hos kunden, och det är så klart fullt naturligt när en direkt affärskritisk vakans uppstår som en blixt från klar himmel. Som beslutsfattare kanske man tänker “hur ska verksamheten hantera det här idag och vad får det här kompetenstappet för effekt på sikt?”

Genom vårt landsomfattande nätverk och vår långa erfarenhet kan vi lämna en unik garanti, att leverera en kandidat till dig – oavsett var i landet ditt behov föreligger – inom två dygn.

Jag upplever att det här är en trygghet för våra kunder, i synnerhet de som inte arbetat med oss tidigare. Dock upplever jag att de flesta ändå sätter ett större värde på att vi genom vår process och erfarenhet levererar ett kvalitativt urval om 2-3 stycken kandidater inom 3-5 dagar.

 

Förekommer det att ni ibland anlitas parallellt med andra rekryteringsbolag för att tillsätta samma tjänst? Vilka är fördelarna? Finns det nackdelar? 

Jag brukar ställa frågan till kunden om de har tid att rekrytera till vakansen och i sådant fall vilka konsekvenser det skulle få att låta positionen stå tom i 6-12 månader, vilket många permanenta rekryteringar tar från uppstart till att första arbetsdagen inleds.

Idag finns det flera företag som befinner sig i ett läge att omöjligt kunna vänta in en permanent rekrytering – och då kan de vända sig till mig och mina kollegor för en omgående lösning.

Det som kunder kan bli överraskade av med en interimslösning jämte en sedvanlig rekrytering – och som mina kunder ofta uppskattar – är att du snabbt kan få ett mycket starkare urval av kandidater, inte sällan något överkvalificerade, för att snabbt kunna förstå och leverera på uppdraget.

Jag brukar säga att en framgångsrik interimskonsult sällan blir förvånad. Det vill säga att konsulten kan sköta sitt uppdrag utifrån ryggmärgen och där utmaningen snarare är att sätta sig in i det omgivningsspecifika faktorerna hos kundföretaget. Det borgar för hög sannolikhet att konsulten kommer in i uppdraget snabbt och kan väntas bidra med mervärden som ofta blir väldigt uppskattade.

 

Hur ser ditt personliga kompetensutvecklingsarbete ut? Arbetar du strukturerat med att bli bättre på ditt jobb? 

Som person har jag fallenhet att fördjupa mig och jag drivs av att skapa effekt i det jag åtar mig. Detta parallellt med ett motto om ständig förbättring och med vetskapen att med ödmjukhet om min kompetens så öppnar jag upp för att ifrågasätta mina sanningar.

Att därpå prioritera och lägga tid på självreflektion och samtal med mentorer, chefer och kollegor för att inte tala om alla de fascinerande bakgrunder våra kunder och kandidater besitter berikar mig dagligen.

Därtill läser jag facklitteratur om allt ifrån prestation och utveckling, psykologi, struktur och metodik och om näringslivet som helhet. Men även bredare än så, exempelvis filosofi och andra ämnen som kanske inte direkt härrör mitt arbete men som stimulerar mig som individ.

Sammantaget har jag tagit med mig devisen att kontinuerliga små förbättringar leder till stora skillnader i resultat över tid.

 

Det förekommer fortfarande att kunder tillsätter interimskonsulter från sitt personliga nätverk, hur går dina tankar kring det? 

Det kan givetvis visa sig vara en mycket bra lösning att anlita en kandidat som man känner till och vet vad den går för.

Det man dock missar är själva konkurrensutsättningen – är priset rätt? Är konsulten man känner den bästa och mest lämpade kandidaten som finns tillgänglig på marknaden? Det finns en farhåga att anlita en konsult man känner till istället för den konsult som idealt mappar för det specifika uppdraget.

Jag tror att detta, mer informella, köpbeteende kommer minska över tid, precis som att det idag inte är kutym att rekrytera in en chef som man känner. Professionella bolag anlitar hellre en erkänt duktig rekryteringsfirma, vilka kan säkra bäst möjliga urval för uppdraget och därmed också reducera eventuell personlig bias.

 

Då till vår avslutande fråga, vilka generella tips vill du ge till en kund som ska utvärdera vilket interimsbolag de ska använda för att tillsätta en tjänst? 

Här blir svaret både intuitivt och erfarenhetsbaserat. Om jag får råda skulle jag rekommendera att välja en firma som uteslutande är specialiserad på Interim Management.

Bolag nischade på Interim Management har i regel större nätverk, arbetar utefter behovsanpassade processer och större erfarenhet av att leverera med kvalitet på kort tid. Det här är något som kräver mer än vad man kan tro av ett vanligt rekryteringsbolag.

Jag brukar säga, ta en dialog med ansvarig rekryteringskonsult för uppdraget. Är din upplevelse att du som beställare kommer till insikt under samtalet? Skapas det klarhet i vilken kompetens som behövs för det aktuella behovet? Får du grepp om hur leveransplan och deadline ser ut och skapas en trygghet att rekryteringskonsulten kan hjälpa dig att lösa dina behov på utsatt tid?

Om svaret är tvekande, skulle jag kontakta en annan leverantör för att konkurrensutsätta. Du och din verksamhet har i det här viktiga skedet inte råd med brister i leveransen, det kan bli förödande för er på sikt.

Fler nyheter

Kompetensbehov fyllt på fyra dagar

Ledningsgruppen, med företagets Kommunikationschef i spetsen, mailade Maja om sitt tillfälligt ...

Har interimskonsulter snabbare till beslut?

En stor fördel med att vara interimskonsult är att man, i mindre utsträckning, påverkas av inte...

Interim Search rekryterar Mats Reidler

Interim Searchs senaste rekrytering heter Mats Reidler. Han kommer senast från Rejlers där han ...

Nå hållbarhetsmål med interimskonsult

Det finns nice to have och need to have. Kompetens inom hållbarhetsfrågor och hur man säkerstäl...

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim biträdande Jurist

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. I ok...

Lyckas med långa förändringsuppdrag

Många konsulter väljer interimskarriären för att de vill jobba med förändringsledning som primä...

Interim Brottsbekämpare

”Branschen skriker efter brottsbekämpare” skrev Dagens Industri i förra veckan. Brottsbekämparn...

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim Underhållschef

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. Under...

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim Head of Innovation

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. Under...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.