background image

Vanliga problemsituationer

Det finns många anledningar till att ett behov av en interimslösning uppstår. Personer kan bli sjuka, råka ut för en olycka, det kan föreligga brottsmisstankar, allvarliga intriger eller brist på ledarskap och kompetens.

En lösning för de flesta utmaningar

Oberoende av de bakomliggande faktorerna mår organisationer generellt bra av att få in nya kompetenta och högpresterande personer. En interimskonsult bidrar med ny kunskap, omfattande erfarenhet från andra organisationer, hög energinivå och arbetsmoral. En insats som inte bara löser ett tillfälligt behov utan även skapar värden som består efter att interimskonsulten lämnat företaget. Här är några riktiga problemsituationer som löstes genom att vi tillsatte en interimschef:

Nyckelperson säger upp sig. – Ett vanligt scenario där det skapas ett interimsbehov är när det blir ett glapp mellan att en anställd lämnar företaget och att dennes efterträdare är på plats.

När en person säger upp sig med t.ex. 3 månaders uppsägningstid och ska ersättas av en person som sannolikt också har en uppsägningstid så uppstår ett glapp på ett antal månader. Nyckelpositioner kan inte låtas vara vakanta och situationen blir ytterligare komplicerad eftersom kunskap försvinner vid utebliven överlämningsprocess i en redan turbulent arbetsmiljö.

Interim Search fick ett samtal från en CFO på ett noterat industribolag vars Redovisningschef sagt upp sig och hade en månads uppsägningstid. Kunden insåg att det skulle ta två till fyra månader innan en permanent rekrytering kunde vara på plats. Vi genomförde här en sökning i befintligt nätverk och identifierade två personer med rätt kompetens. Konsulten var på plats hos kunden redan efter en vecka och hann med två veckors överlämning för att sedan finnas på plats tills permanent rekrytering var genomförd.

Nyckelperson avskedas. – Av varierande anledningar behövs ibland personer i nyckelpositioner bytas ut. Dessa situationer skapar en ökad komplexitet eftersom rekryteringsprocessen måste skötas strikt konfidentiellt innan man kommit överens med den anställda som skall ersättas. I dessa situationer är det lämpligt att anlita en interimskonsult som är redo att axla rollen under den extra påfrestande och kritiska perioden.

En kund ringde för att hitta en ersättare som kunde hoppa in direkt efter att de avskedat chefen för koncernens Shared Service Center. De ville vara säkra på att ha en ersättare innan de inledde diskussionen med den bristfälligt fungerande chefen.

Befordringar – En betydande del av rekryteringar som görs är internrekryteringar i företag. När nyckelpersoner behövs för nya arbetsuppgifter behövs ibland stöd vid introduktion av en intern efterträdare.

När redovisningschefen hos ett IT företag behövdes för en annan viktig position på annan ort i Europa beslutade kunden att låta deras Redovisningsekonom axla rollen som Redovisningschef. Redovisningsekonomen kände sig inte helt bekväm i rollen och därför hyrde kunden in en interimskonsult som extra stöd under en tremånadersperiod.

Ökad arbetsbelastning. – För att vara konkurrenskraftiga krävs att organisationer är anpassade efter arbetsbelastningen och överkapacitet är inte eftersträvansvärt. Vid tillfälligt ökad arbetsbelastning är det mer kostnadseffektivt att anlita en interimskonsult för uppdraget.

Ett mediabolag kontaktade oss då de hade problem med sin outsourcade redovisning. Parallellt så fattade koncernen ett beslut att implementera ett nytt ekonomisystem samt rapportsystem. Interim Search hjälpte kunden hitta en person som kunde ta hem redovisningen, säkerställa att siffrorna stämde och implementera de nya systemen.

Anställningsstopp. – I synnerhet efter finanskrisen 2008 har det i perioder varit vanligt förekommande med anställningsstopp. Dessa beslut kan hindra rekrytering även av affärskritiska positioner som då får ersättas av en interimkonsult under en period.

Vår kund i försäkringsbranschen hade anställningsstopp samtidigt som de ville förbättra sin försäljning och lönsamhet inom ett av bolagets affärsområden. De hyrde in en Key Account Manager vars uppdrag var att förbättra och utveckla företagets samarbeten med några av de största kunderna. Personen övergick till att bli fastanställd när anställningsstoppet upphörde.

Projekt. – Företag i förändring, under ett uppbyggnadsskede, etablering, utveckling eller förändringsfas behöver ofta nyckelkompetenser. Behovet kan vara heltid eller deltid och kontrakteras vanligtvis 6-9 månader. Vid dessa tillfällen är det mer rationellt och kostnadseffektivt att anlita en professionell konsult att utföra projektet.

Ett miljardföretag inom detaljhandel skulle göra en strategiförändring. De behövde en erfaren Marknadsdirektör för att hantera såväl analys, strategi som genomförande av projektet. Vi gjorde här en omfattande rekryteringsprocess som inkluderade kartläggning av konkurrenter och bolag från närliggande branscher. Konsulten var på plats efter 3 veckor från inledd rekryteringsprocess.

Ägarförändringar. – Uppköp, sammanslagningar och nedläggningar är några av de största omställningar en organisation kan genomgå. Under dessa perioder behövs ofta extra resurser både inför, under och efter förändringen. Dessa processer kräver kompetens som ordinarie organisation vanligtvis inte besitter.

Vår kund, ett internationellt IT-bolag, förberedde en avyttring av ett dotterbolag. I samband med det behövde de hyra in en HR Specialist som kunde hjälpa till att bygga en egen företagskultur och egna HR processer för att göra företaget försäljningsbart.

Föräldravikariat. – I takt med att föräldraledighet har blivit vanligare ökar behovet av vikarier. Eftersom personen kommer tillbaka efter 4-12 månader är det bästa alternativet en konsultlösning.

En Business Controller i en internationell dryckeskoncern skulle på mammaledighet i 12 månader och företaget valde att hyra in en ersättare med betydligt mer erfarenhet. Uppdraget inkluderade att utveckla system och rapportpaket, parallellt med att sköta det löpande arbetet.

Är ni i behov av en interimslösning eller vill veta mer, tveka inte på att kontakta oss!

Tillbaka till Interim Management.