background image

Etiska riktlinjer

Som rekryteringsbyrå anser vi oss ha ett stort ansvar. Ansvaret gäller såväl mot våra uppdragsgivare som mot anställda, underkonsulter och övriga samarbetspartners.

Vi agerar för bolagets, våra intressenters och samhällets bästa

  • All information om våra kunder och kandidater behandlas konfidentiellt.
  • Vi sprider inte information till tredje part utöver det som har en tydlig affärsnytta.
  • Vi ger alltid feedback till kandidater och har som ambition att alla involverade ska ha en positiv rekryteringsprocess.
  • All information om våra kandidater hanteras i enlighet med Interim Search data- & sekretesspolicy.
  • Vi åtar oss inte parallella uppdrag som konkurrerar om samma kandidater.
  • Vi orienterar inte utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller annan demografi.

 

Våra grundläggande värderingar

Enkel – Hos oss är det enkelt att vara kund. Vi förpackar och levererar våra tjänster på ett enkelt sätt. Vi är lätta att förstå, smidiga att samarbeta med och väldigt enkla att tycka om.

Trygg – Att arbeta med oss är tryggt. Både som kund och kandidat. En trygghet som vi förankrat med seniora medarbetare, försäkringar, garantier samt tillgänglighet och ansvarskänsla genom hela samarbetet.

Framåtlutad – Vårt affärssystem och sättet det används ska alltid ligga i framkant. Vi är ständigt på väg, med strävan efter förbättring. Vi står aldrig still och bra kan alltid bli bättre.

Läs vår Hållbarhetsredovisning