Stäng

Det ska kännas tryggt att anlita oss.

Kund?

Kandidat?

Kundjour

Är ditt företag i behov av en interimskonsult? Vi finns tillgängliga 24/7, 365 dagar per år.

Journummer: +46 (0)8-556 460 99

Email: konsulter@interimsearch.com

Intresserad av uppdrag?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller skicka oss en spontanansökan/uppdatera din tillgänglighet.

Ring oss på telefon: +46 (0)8-556 460 00

Prenumerera på nyhetsbrevet

Spontanansökan

För löpande nyheter, följ oss på LinkedIn

background image

Etiska riktlinjer

Som rekryteringsbyrå anser vi oss ha ett stort ansvar. Ansvaret gäller såväl mot våra uppdragsgivare som mot anställda, underkonsulter och övriga samarbetspartners.

Vi agerar för bolagets, våra intressenters och samhällets bästa

  • All information om våra kunder och kandidater behandlas konfidentiellt.
  • Vi sprider inte information till tredje part utöver det som har en tydlig affärsnytta.
  • Vi ger alltid feedback till kandidater och har som ambition att alla involverade ska ha en positiv rekryteringsprocess.
  • All information om våra kandidater hanteras i enlighet med Interim Search data- & sekretesspolicy.
  • Vi åtar oss inte parallella uppdrag som konkurrerar om samma kandidater.
  • Vi orienterar inte utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller annan demografi.

 

Våra grundläggande värderingar

Ärlighet – Innebär för oss att uttrycka vår uppriktiga mening, verka utifrån uppdragsgivarens bästa samt aldrig undanhålla relevant information.

Grundlighet – Grundlighet handlar för oss om att göra rätt saker på rätt sätt i varje detalj och att kontinuerligt utveckla vårt informationsinsamlande. Ambitionen är att samtliga genomförda rekryteringsuppdrag ska hålla en jämn och marknadsledande kvalité.

Stolthet – Vi är stolta över att få vara en ansvarsfull leverantör av rekryteringstjänster. Vårt uppdrag kräver en stark moralisk kompass som ledstjärna, att ge samtliga kandidater samma möjligheter oberoende av demografiska faktorer och leverera största möjliga värde till våra uppdragsgivare.

Läs vår Hållbarhetsredovisning

 

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com