background image

Etiska riktlinjer

Som rekryteringsbyrå anser vi oss ha ett stort ansvar. Ansvaret gäller såväl mot våra uppdragsgivare som mot anställda, underkonsulter och övriga samarbetspartners.

Vi agerar för bolagets, våra intressenters och samhällets bästa

  • All information om våra kunder och kandidater behandlas konfidentiellt.
  • Vi sprider inte information till tredje part utöver det som har en tydlig affärsnytta.
  • Vi ger alltid feedback till kandidater och har som ambition att alla involverade ska ha en positiv rekryteringsprocess.
  • All information om våra kandidater hanteras i enlighet med Interim Search data- & sekretesspolicy.
  • Vi åtar oss inte parallella uppdrag som konkurrerar om samma kandidater.
  • Vi orienterar inte utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller annan demografi.

 

Våra grundläggande värderingar

Enkel – Hos oss är det enkelt att vara kund. Vi förpackar och levererar våra tjänster på ett enkelt sätt. Vi är lätta att förstå, smidiga att samarbeta med och väldigt enkla att tycka om.

Trygg – Att arbeta med oss är tryggt. Både som kund och kandidat. En trygghet som vi förankrat med seniora medarbetare, försäkringar, garantier samt tillgänglighet och ansvarskänsla genom hela samarbetet.

Framåtlutad – Vårt affärssystem och sättet det används ska alltid ligga i framkant. Vi är ständigt på väg, med strävan efter förbättring. Vi står aldrig still och bra kan alltid bli bättre.

Läs vår Hållbarhetsredovisning

 

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com