HR-direktören: den höga förändringstakten kommer att öka andelen interimskonsulter

HR-direktören: den höga förändringstakten kommer att öka andelen interimskonsulter

intervju | 2022-06-30

Rolf Berg är interim HR-direktör som anlitats av en rad etablerade uppdragsgivare på både den svenska och globala marknaden. Med mer än 20 års erfarenhet av kvalificerade HR-positioner, varav åtta år i konsultroll, delar han med sig av insikter kring förändringsledning och interimsrekrytering.

Rolfs interimskarriär startade efter mer än tio år vid rodret på tunga HR-poster. Beslutet att börja arbeta uppdragsbaserat kom efter fler år utomlands och en lång, krävande tjänst i koncernledningen på ett kosmetikaföretag.

”Jag startade ett par egna verksamheter inom fastighetsområdet, men började längta tillbaka till livet som HR-direktör efter ett par år. Däremot var jag inte särskilt sugen på att gå in i ännu ett långt åtagande, så att syssla med interim management som HR-chef blev det naturliga steget.”

Karriären tog fart nästan direkt, när Rolf anlitades som interim HR-direktör till ytterligare en global kosmetikajätte. ”Jag kunde inte tacka nej – kombinationen av frihetskänsla, konkreta utmaningar att lösa och möjligheten att arbeta med varierande roller under kortare perioder lockade verkligen.”

Vilka har varit de största skillnaderna mellan en interimsroll och en permanent tjänst?
Vare sig jag varit interimskonsult eller anställd har jag alltid varit dedikerad mina arbetsuppgifter, men det blir lättare att fokusera när man vet att man har begränsad tid på sig att lösa uppgiften och dessutom befinner sig i en ny spännande omgivning. En annan väsentlig skillnad är din närmaste chef och dina kollegor, de har stort intresse i att interimskonsulten bidrar till att nå konkreta mål, vilket tillåter snabb tillgång till nyckelpersoner och stort organisatoriskt stöd. 

I vilka lägen tjänar ett företag på att ta in en interimskonsult istället för att rekrytera?
Interimskonsulten kommer bäst till användning när det är fokus på förändring och inte krav på att förvalta eller administrera en uppgift över lång tid. Det stora mervärdet är flexibiliteten i snabba tillsättningar och något överkvalificerade kandidater med andra förväntningar på sig. En interimskonsult är aldrig bättre än sin senaste föreställning, så man vet att vikten av att leverera är stor för att landa nästa uppdrag. 

Innan nuvarande uppdrag genomförde Rolf ett förändringsuppdrag hos en koncern där han anlitats för att fullskaligt omorganisera rutiner, HR-system, lönehantering och policys. Innan han klev på uppdraget gjorde han en hel del research samt en konkret översyn av hela organisationen. ”Det är viktigt att samla information innan man tar sig an ett förändringsuppdrag. Jag försökte hitta alla tillgängliga uppgifter från hemsidor och sociala medier för att få en förståelse av den finansiella positionen, kulturen och andra viktiga delar. När uppdraget väl börjat bokade jag in möten med alla relevanta beslutsfattare för att konkret förankra målsättningen med uppdraget.”

Hur gör man för att behålla avvägningen mellan att ha resultatfokus på uppgiften och komma in i ett bolag, med alla mjuka värden som det innebär?
För mig med lång erfarenhet inom HR-området är detta en del av mitt DNA. Vi är alla sociala varelser som har en hel del förväntningar och enskilda behov som ska uppfyllas för att kunna samarbeta optimalt med våra kollegor. Samtidigt får man som chef och interimskonsult aldrig glömma att uppdragsgivarens uppsatta mål och tidsfrister är viktigare än allt. Men för att effektivt kunna leverera enligt målsättning måste man även manövrera enligt hälsosamma ledarskapsprinciper. 

Som bekant utgör HR en vital funktion i alla bolag som överstiger en viss storlek. För Rolf är många av utmaningarna på HR-området bekanta, men som interimschef möter man sällan uppdrag där man inte lär sig något nytt. I hans förra uppdrag var han i en helt obekant bransch där han på kort tid fick sätta sig in i hur den fungerar och vilka utmaningar man stod inför. ”När man ingår i ledningsgrupp måste man vara genuint intresserad av frågor som går utanför sitt eget huvudsakliga ansvarsområde. Jag som HR-direktör måste därför engagera mig i bolagets ekonomi-, IT-, sälj- och marknadsföringsfrågor. Dessutom koppla dessa till bolagets kärnverksamhet, som för mig är helt ny.”

Vad tror du att en interim HR-resurs kan tillföra specifikt nu när vi nu befinner oss på andra sidan av coronapandemin?
I de flesta bolag har personalomsättningen reducerats kraftigt de senaste två åren, däremot har arbetsmiljöfrågorna intensifierats. Arbetsmiljön blir ju ofta ett resultat av det ledarskap och den kultur som finns på bolaget och där kan en rutinerad interim HR-chef komma in med ett antal verktyg för att justera. 

Hur tror du att interimsmarknaden kommer att utvecklas under de kommande tre åren?
Som alltid i livet är det svårt att förutsäga vad som kommer ske framöver. Ser man på hur marknaden utvecklats från 2005, då jag för första gången hörde om interimsbranschen, så har den varit explosionsartad. Eftersom ständig förändring är vår nya vardag tror jag att bolagen kommer fortsätta öka andelen interimskonsulter, eftersom man nästan regelbundet behöver specifik och nischad kunskap för att genomföra olika tidsbegränsade förändringsprojekt.

Läs mer om interim management här!

Fler nyheter

Turnarounds begin with trust

Ryan Looysen is an interim CEO, currently hired on an assignment via Interim Search. He is spec...

Digitalisera med interimskonsult

Interim Management innebär vanligtvis att tillsätta en tillfällig chef eller specialist under e...

”Affärsnyttan motiverar mest”

Michael Sjödin är Interim Searchs senaste tillskott. Han kommer från 25 års erfarenhet inom kom...

Har kunden alltid rätt?

Kunden har alltid rätt, brukar det låta. När det kommer till interimsrekrytering kan dock behov...

Interimschefens råd: ”Gör dig umbärlig”

Anders Holmberg startade som egen konsult 2019 och har därefter varit efterfrågad på interimsma...

Hon driver Interim Searchs satsning Talent Search

Linda Kvarnström är ny VD på företaget Talent Search. Det är grundarna till Interim Search, Ste...

”Interimsmarknaden konstant trots konjunktursvängningar”

”Kris efter kris omkullkastar pjäserna på arbetslivets schackbräde. Men behovet av interimslösn...

Interim Management – ett budgetalternativ?

Stein är VD för ett mindre nischat logistikbolag som heter TWS Logistics. Han har det senaste å...

Tre VD:ar med en interimsleverantör på snabbuppringning

En modern, framåtlutad VD vet att organisationer i förändring mår bra av stabilitet, erfarenhet...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.