Porten till Norrland

Porten till Norrland

expansion | 2020-08-26

Interim Search öppnade en filial i Gävleborgs län tidigare i år. Huvudansvarig för att driva regionkontoret är Director och rekryteringskonsult Michael Schilling som varit på företaget sedan  vintern 2019. Michael är själv född och uppvuxen i Gävle och kommer från en gedigen karriär som linjechef och rekryteringskonsult.

Michael är uppvuxen och bosatt i Gävleborgs län men har under karriären arbetat både nationellt och internationellt. Han klev in i rekryteringsbranschen för fyra år sedan efter en lång karriär som linjechef i stora globala bolag med starka varumärken. Han menar själv att ledarerfarenheten är en kvalitativ grund att stå på när man ska arbeta med extern rekrytering och hitta rätt profiler för kundens specifika behov.

Som linjechef har du själv funderat mycket över behov, hur en organisation bör se ut och hur man bygger en uppdragsbeskrivning eller kravspecifikation. Att komma från den erfarenheten ger en lättare förståelse för hur man löser de utmaningar som kan drabba en organisation. 

Innan Michael rekryterades som Director/rekryteringskonsult till Interim Search arbetade han med permanent rekrytering, bland annat på Randstad i Gävle. Det hände att han fick förfrågningar att göra interima tillsättningar och fick dessutom möjlighet att själv gå in som interim COO till ett tjänsteföretag i Gävleområdet.

Jag fick då och då förfrågningar från kunder som hade interimsbehov. Det var inget vi var specialiserade på hos min tidigare arbetsgivare, men jag tyckte om metodiken och hastigheten som det innebar. Sedan fick jag själv testa på att gå in som interimschef, precis innan jag gick till Interim Search. 

Hur är det att vara interimschef?
Den stora skillnaden är att man direkt blir väldigt fokuserad på uppgiften. För mig var det befriande att få gå in och vara stringent och pragmatisk. Både att få tydliga ramar att leverera utefter, men också att lyfta utmaningar och förbättringsområden utan att behöva ta så oerhört mycket politisk hänsyn. Att driva förändring, som ofta är svårt och möter motstånd, behöver inte innebära att du uppträder omdömeslöst, tvärtom – mer fokuserat på uppgiften och att medarbetarna är med på tåget.  

När du suttit som rekryteringskonsult – hur skiljer sig kunders interimsbehov från det permanenta behovet?
Jag upplever att beställare av en permanent rekrytering går in med ett annat öga än inför en interimsprocess. Man har framförhållning och lång tid till att rekryteringen ska vara på plats. När det gäller interimsrekrytering kommer man ofta snabbare till kärnan med vad man vill ha och vad som ska utföras under vilken tidsram. Man tar inte lika stor hänsyn till vissa mjuka parametrar utan tillsättningarna blir mer tillspetsade och kompetensbaserade. Ofta behövs en kliniskt specialiserad person att utföra komplexa organisatoriska problem. Jag betraktar alla interimskonsulter som särskilt kompetenta, med stort fokus och som sätter sig in oerhört i sina uppdrag.

Skiljer det sig hur du utvärderar interimskandidater respektive permanentkandidater?
När det gäller interimsrekrytering behöver även jag vara ännu mer fokuserad på uppgiften – vad behöver kunden hjälp med och exakt när behöver personen vara på plats? Vad förväntas kandidaten genomföra under den begränsade perioden? Vi på Interim Search har en 48 timmars leveransgaranti mot kund, vilket också medför att man behöver vara kvick i kommunikationen. 

Du driver Interim Search nyöppnade Gävlekontor. Skulle du säga att interim management är ett utbrett koncept i regionen?
Interimslösningar har nog varit en storstadsfenomen och är vanligt förekommande i framförallt Stockholm och Göteborg. Våra idealkunder är ofta företag med större omsättning, de finns ju såklart också ute i landet och sprider sig dessutom successivt. Själv gör jag tillsättningar över hela Sverige – den senaste i Stockholm och den innan det i Höganäs. Syftet med att vi expanderar med ett kontor i Gävleborgs län är för att påminna att vi finns, växa intresset för interim management i regionen och arbeta närmre de lokala företagen som behöver interimslösningar. Jag tror att många företagsledare, även utanför storstäderna, känner till konceptet interim management men att det inte är det man använder i i första hand, utan att det finns en stor ovana och att man istället löser vakanta behov internt eller via eget nätverk. 

Kan det vara så att man har en föreställning om att interimsrekrytering är komplicerat?
Ja, komplicerat och dyrt. Jag brukar tänka att en rutinerad interimschef ger mycket konsult för pengarna och att det alltid är mer kostsamt att stå utan rätt person på en nyckelposition då man tappar fart som konsekvens. Vi har enkel som ett av våra värdeord – just för att positionera oss från en komplicerad interimsleverantör med krav på exklusivitetsavtal eller startkostnader. Vår modell är att man som kund inte binder upp sig till något – vi får kravspecifikationen och behovet, sedan tar det oftast 1-2 dagar innan vi presenterar ett urval av tillgängliga kandidater med rätt profil för uppdraget. Allt handlar om att ta minimalt av kundens tid och hitta lösningen på deras problem snabbt. När interimskonsulten sedan är på plats är det ofta en rutinerad person som sätter sig in i verksamheten på bara några dagar. 

Hur ser en regelrätt process ut för dig på Interim Search?
Kunden hör av sig till mig med sitt interimsbehov – vi tillsätter bara interimskonsulter på chefs- eller specialistnivå. Vi påbörjar searcharbetet efter att ha fått en kravspecifikation och presenterar kandidater med förvånansvärt kort varsel, enligt många av mina kunder. De som kontaktar mig med ett behov vet inte alltid hur stort kandidatnätverk vi har – det är upparbetat med över 7.000 interimskonsulter, och vi arbetar dedikerat med att uppdatera deras tillgänglighet och proaktivt intervjua dem. 

Hur ser du på Interim Search framfart i Gävleborg med det nyöppnade kontoret?
Vi kan verkligen hjälpa Gävleborgs företag med deras kompetensförsörjning, sett till att företag i området missar en del talanger och arbetskraft som inte finns på plats lokalt. Det är alltid något av ett problem när man kommer bortom storstäderna. I vårt kandidatnätverk är samtliga personer dedikerade till interimsrollen, vilket betyder att det finns en stor vilja och vana att resa och pendla för intressanta uppdrag över hela landet. Det kan absolut vara något knepigare att tillsätta en interim Lönechef i Söderhamn än i centrala Stockholm – men det kan vi och gjorde faktiskt förra månaden.

 

Läs mer om vårt Gävlekontor här eller kontakta Michael Schilling för mer information.

Fler nyheter

Kompetensbehov fyllt på fyra dagar

Ledningsgruppen, med företagets Kommunikationschef i spetsen, mailade Maja om sitt tillfälligt ...

Har interimskonsulter snabbare till beslut?

En stor fördel med att vara interimskonsult är att man, i mindre utsträckning, påverkas av inte...

Interim Search rekryterar Mats Reidler

Interim Searchs senaste rekrytering heter Mats Reidler. Han kommer senast från Rejlers där han ...

Nå hållbarhetsmål med interimskonsult

Det finns nice to have och need to have. Kompetens inom hållbarhetsfrågor och hur man säkerstäl...

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim biträdande Jurist

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. I ok...

Lyckas med långa förändringsuppdrag

Många konsulter väljer interimskarriären för att de vill jobba med förändringsledning som primä...

Interim Brottsbekämpare

”Branschen skriker efter brottsbekämpare” skrev Dagens Industri i förra veckan. Brottsbekämparn...

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim Underhållschef

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. Under...

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim Head of Innovation

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. Under...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.