Digitalisera med interimskonsult

Digitalisera med interimskonsult

guide | 2024-06-05

Interim Management innebär vanligtvis att tillsätta en tillfällig chef eller specialist under en plötslig vakans. Det är också ett strategiskt verktyg för att effektivt och fokuserat driva förändring eller projekt när resten av organisationen är fast i operativa uppgifter. Henrik Ingelstedt anlitades för att driva ett omfattande projekt inom digitalisering och automatisering, något som blir alltmer efterfrågat bland våra kunder.

När Henrik anlitades som interimskonsult var uppdraget ganska tydligt: han skulle digitalisera och automatisera bolagets allra mest affärskritiska funktion och hur man bedrev den månatliga finansiella rapporteringen.

”När jag anlitades hade funktionen många manuella processer och arbetade i Excelfiler. Jag behövde akut modernisera och digitalisera processerna för att möta högt uppsatta krav inom funktionen.”

Den stora konsekvensen med att ha många manuella processer är, enligt Henrik, att det är svårt att vara hundra procent säker på allt man gör. Lyckas man med att automatisera och göra det mer strukturerat har man ett helt annat utgångsläge och har direkt minimerat risken att något blir fel.

Varför valde man att göra detta digitaliseringsprojekt till ett interimsuppdrag?
Jag är övertygad om att mycket av kompetensen finns internt, men som i de flesta växande bolag är man upptagen med operativa saker och akuta arbetsuppgifter och har inte tid att genomföra det här, relativt omfattande, arbetet. Behovet att bli mer snabbrörlig i rapporteringen hade också blivit rätt akut, bland annat för att inte riskera långa ledtider.

Henrik ägnade den första tiden på uppdraget med att kartlägga och förstå processerna, för att sedan påbörja automatiseringsarbete med ett tydligt mål – eliminera manuella processer. Redan nu har Henrik byggt en flexibel lösning baserad på python och dbt för att extrahera och transformera den affärskritiska datan, och i stora drag är man redo att lansera grunden till den nya, optimerade rapporteringen. Den nya lösningen erbjuder såväl automatiserade CICD-processer, garanterar kvalitet och tillförlitlighet vid kodförändringar för att ge fler inom organisationen lättillgänglig information om beräkningar och dataflöden.

Hur har du bedrivit projektet med sådan fart?
Jag har fått ett bra förtroende av kunden från början med frihet att självständigt analysera och hitta lösningar. Sedan har jag lång erfarenhet och sett många liknande processer och kundsituationer. Av den anledningen visste jag ganska snabbt vad som är möjligt att göra här. Jag drivs också väldigt mycket av att ha en avgränsad uppgift och fokus på att leverera. Dessutom tycker jag om variationen i att analysera och jobba med strategi, men samtidigt operativt exekvera förändringarna.

 

Varför digitalisera med interimskonsult?

  • Det tar minimalt med tid från den övriga organisationen
  • Projektform är passande arbetssätt för digitalisering och automatisering
  • Digitalisering och datahantering är både brådskande och affärskritiskt

Fler nyheter

“Interim Search hjälpte mig hitta uppdrag där jag kunde göra verklig skillnad”

Peder Welander arbetar som interimschef och har sedan 2023 samarbetat med Interim Search. Med e...

“Interim Search har hjälpt mig att hitta uppdrag som jag annars inte skulle ha känt till”

Viktor Sylvan arbetar som interim KAM och har under en tid funnits i Interim Search nätverk. På...

Högst upp på önskelistan: hållbarhetschef

Hållbarhetschefer är hett villebråd på interimsmarknaden. De tillhör dessutom de mest självgåen...

Turnarounds begin with trust

Ryan Looysen is an interim CEO, currently hired on an assignment via Interim Search. He is spec...

”Affärsnyttan motiverar mest”

Michael Sjödin är Interim Searchs senaste tillskott. Han kommer från 25 års erfarenhet inom kom...

Har kunden alltid rätt?

Kunden har alltid rätt, brukar det låta. När det kommer till interimsrekrytering kan dock behov...

Interimschefens råd: ”Gör dig umbärlig”

Anders Holmberg startade som egen konsult 2019 och har därefter varit efterfrågad på interimsma...

Hon driver Interim Searchs satsning Talent Search

Linda Kvarnström är ny VD på företaget Talent Search. Det är grundarna till Interim Search, Ste...

”Interimsmarknaden konstant trots konjunktursvängningar”

”Kris efter kris omkullkastar pjäserna på arbetslivets schackbräde. Men behovet av interimslösn...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.