Interimschefens råd: ”Gör dig umbärlig”

Interimschefens råd: ”Gör dig umbärlig”

kandidatcase | 2024-05-15

Anders Holmberg startade som egen konsult 2019 och har därefter varit efterfrågad på interimsmarknaden. Tidigare har han 25 års internationell ledarerfarenhet från globala bolag och har arbetat i stora delar av Europa, Norden och även Afrika. Ett av hans senaste interimsuppdrag via Interim Search tog honom till Umeå – ett bolag med global verksamhet som behövde en interim Produktionschef inför en större förändringsresa.

Berätta om interimsuppdraget.
Bolaget satsade på en helt ny fantastisk fabrik men genom olika omständigheter hade man inte kommit i mål trots att man drivit mycket förändringsarbete. Dessutom drogs man med ett problematiskt logistikflöde med eftersläpande materialleveranser efter pandemin. Huvuduppgiften som interim Produktionschef var ytterst att säkerställa kvalitet och leverans till kund.

I vilken ände började du?
Jag började med det som de flest andra rutinerade interimschefer bör – bildade mig en snabb överblick av situationen, en nulägesanalys, bland annat genom intervjuer och informationssökande. Därefter var fokus att lösa huvudpunkterna för att förbättra produktionskapacitet, kvalitet och därmed öka leveranssäkerheten och kraftigt reducera bundet kapital.

I takt med att uppdraget fortgick identifierade Anders ett flertal övriga förbättringsmöjligheter. ”Det behövdes styrning och uppföljning i ledningsgruppen. En tydlig mötesstruktur och en gemensam målbild för alla.” Anders filosofi för förändringsarbetet var att vara lyhörd och kommunikativ. Det var även viktigt för honom att strunta i hierarkier och delta på alla nivåer som låg nära kärnverksamheten. ”Som interimschef bör man inte vara rädd för att vara operativ, och prestigelös, jag är inte intresserad av att förlänga min titel. Det är bara väldigt tillfredsställande att kunna nyttja och dela med sig av den ledarerfarenhet jag samlat på mig under åren, och använda den som en del av problemlösningen hos kund.”

Hur utvecklade sig uppdraget?
Vi lyckades med utmaningarna, att förbättra både leverans och produktionskvalitet. I en stor del av förbättringsarbetet låg fokus på ledarskapet och den organisatoriska strukturen. Mycket handlar om leda och coacha medarbetare för att bygga en ”team-känsla” och, som i detta fallet, nyttja det genuina kunnandet hos medarbetarna. En del framgångsfaktorer för att driva förbättring inom det området var att omstrukturera ledningsgruppen, vilket bland annat bidrog till ökat fokus och klarhet vad gällde ansvarsgränserna i organisationen.

Anders uppdrag blev förlängt, men när han väl lämnade uppdraget och positionen tillsatts permanent hade han varit delaktig i att nå målbilden, men även bygga en självgående ledningsgrupp som fortsatt arbetade mot den upparbetade strategin. ”Målbilden efter analysarbetet var att leda gruppen så att alla arbetar åt samma håll, samt att skapa en långsiktig struktur där alla vet var man ska vända sig och vilken strategi och målbild som gäller. Utgångspunkten i alla mina interimsuppdrag är att ingenting, i slutändan, ska hänga på mig som interimskonsult. Uppgiften för en interimschef är alltid att nå dina mål och lämna positionen så att organisationen själva kan driva vidare mot fortsatta mål i tillväxtresan. Lämnar du ett vakuum efter dig, så har du misslyckats. Gör dig umbärlig.”

Fler nyheter

Högst upp på önskelistan: hållbarhetschef

Hållbarhetschefer är hett villebråd på interimsmarknaden. De tillhör dessutom de mest självgåen...

Turnarounds begin with trust

Ryan Looysen is an interim CEO, currently hired on an assignment via Interim Search. He is spec...

Digitalisera med interimskonsult

Interim Management innebär vanligtvis att tillsätta en tillfällig chef eller specialist under e...

”Affärsnyttan motiverar mest”

Michael Sjödin är Interim Searchs senaste tillskott. Han kommer från 25 års erfarenhet inom kom...

Har kunden alltid rätt?

Kunden har alltid rätt, brukar det låta. När det kommer till interimsrekrytering kan dock behov...

Hon driver Interim Searchs satsning Talent Search

Linda Kvarnström är ny VD på företaget Talent Search. Det är grundarna till Interim Search, Ste...

”Interimsmarknaden konstant trots konjunktursvängningar”

”Kris efter kris omkullkastar pjäserna på arbetslivets schackbräde. Men behovet av interimslösn...

Interim Management – ett budgetalternativ?

Stein är VD för ett mindre nischat logistikbolag som heter TWS Logistics. Han har det senaste å...

Tre VD:ar med en interimsleverantör på snabbuppringning

En modern, framåtlutad VD vet att organisationer i förändring mår bra av stabilitet, erfarenhet...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.