Hon lär företag om gig-ekonomi

Hon lär företag om gig-ekonomi

Boktips | 2019-01-31

Marianne Olsson är aktuell med nya boken Gig-ekonomi för företag. Det är den tredje boken hon släpper i raden av konsultlitteratur och handlar om hur företag gynnas av en mer flexibel arbetsmarknad och välkomna gig-ekonomin.

Marianne Olsson har tidigare skrivit böckerna Framgångsrik Konsult och Konsultboken till konsulter och konsultbolag. Med den nya titeln riktar sig Marianne nu främst till Sveriges arbetsgivare och potentiella konsultköpare med värdefulla tips på hur de kan möta en arbetsmarknad präglad av gig-ekonomin.

Gig-ekonomin är något jag missionerat om länge. I min värld är alla giggare fast de inte vet om det, menar Marianne. Hon beskriver hur arbetstagare idag mer fokuserar på innehållet än anställningsformen och att arbetsgivare därför borde anamma modellen genom att ta hänsyn till vad kandidaten är intresserad av för typ av anställnings- eller arbetsform. Idén till den nya boken kom från viljan att vara ett stöd för beställare att ta tillvara på gig-ekonomins möjligheter. Att bara söka kompetens och personal som vill ha en anställning är ett alldeles för fyrkantigt förhållningssätt till utmaningarna kopplat till kompetensförsörjning idag. Jag vill hjälpa företag ta tillvara på möjligheterna med digitaliseringen och gig-ekonomin och bidra till att fler på arbetsmarknaden tas tillvara, fortsätter Marianne.


Hur kan de som arbetar på uppdragsbasis tänka kring sin personliga utveckling?
Det är ett sätt att ständigt utvecklas i karriären, det ger en annan flexibilitet och man kan verka i flera olika branscher. Det är en arbetsform som ökar eftersom det både passar och attraherar många som gillar nya utmaningar och vill utvecklas genom uppdragen. Det innebär att beställare som läser min bok också är potentiella interimschefer – och inte bara senare i karriären utan som ett sätt att nå nya karriärsteg.

Alla företag har utmaningar vad gäller kompetensförsörjning idag. För att få rätt matchning för sin organisation tycker Marianne man bör tänka bredare. Jag ser att många idag behöver få bättre helhetssyn över behoven och tillgången, ett tips till alla organisationer är att få inköpsfunktionen och rekryteringsansvariga att arbeta närmare varandra, eller varför inte vara ännu mer djärv och slå ihop dem? Tänk vilken effekt man kan skapa tillsammans både på kort och lång sikt. Hon tror att många företag idag missar viktig och bra kompetens då de är låsta till en viss anställningsform. Någon kan ju vara intresserad av att stanna länge hos en kund även om de gör det på gig-basis. Genom att arbetsgivarna inte låser sig vid anställningsformen får de plötsligt tillgång till en mer kompetens.


Vad var det främsta drivkraften till att skriva en bok för arbetsgivare och beställare?

Många arbetsgivare är på banan, följer gig-trenden och lever med utmaningarna i att kompetensförsörja sin organisation, men de kanske behöver övertyga internt för att dra fördelar av gig-ekonomin. De som börjar anamma gig-tänket blir mer snabbrörliga och resultatet blir en mer flexibel organisation.

För att befästa sitt exempel bollar Marianne tillbaka frågan och frågar vad Interim Search har för genomsnittlig tillsättningstid. Svaret är att en tillsättning i regel tar fem dagar och hon nickar instämmande. –Precis! Man får en matchning i kompetens men också i tillsättning av tid. I en vanlig rekrytering kan det ta två månader innan man ens får ett namn att jobba med medan er vanligaste process tar fem dagar.

Vad gäller kundföretagens utveckling och anpassning till en ny arbetsmarknad menar Marianne att hon tror att många branscher jobbar på som man alltid har gjort och i de organisationsstrukturer som alltid har funnits, hon återkommer till idén om att inköp och HR bör samarbeta. Om inköp och HR-avdelningens rekryteringsansvariga inte kommunicerar går man miste om ett värdeskapande internt. Många organisationer har nog sett möjligheten men inte fått med sig organisationen. Och det tar tid att förändra gamla strukturer. Med boken hoppas jag inspirera företag att jobba smartare.


Vi pratade tidigare om kompetensförsörjning. Är tillfälligt inhyrd kompetens det moderna sättet att säkerställa kompetensförsörjningen i sitt företag?

Jag tror absolut att kompetensförsörjningsstrategier kommer att se annorlunda ut över tid. Många saknar tyvärr en strategi idag. Ett tips är att göra en sådan och identifiera korta respektive långsiktiga behov samt hur svår rollen är att tillsätta. Är behovet kortsiktigt bör man inte anställa. Vidare är det smart att anlita konsulter till roller som är svårrekryterade, istället för att ha öppna vakanser som bromsar organisationens arbete. Många organisationer som idag bara erbjuder anställning går miste om jätteduktiga medarbetare som säkerligen skulle vilja vara med och jobba länge hos en arbetsgivare.

Marianne hävdar att de som har bäst förutsättningar för en omritad arbetsmarknad är nystartade företag som kan organisera sig enligt gig-tänket från start och bygga ett flexibelt drömteam. Jag tror att vi kommer att se en stadig ökning av att anlita extern kompetens. Nya företag som inte har något arv eller kultur av hur man gjort förr gör rätt från början och anpassar tillväxten i samarbete med giggare.


När skulle du säga att företag behöver anlita på uppdragsbasis? 

Med risk att låta klyschig – alltid. Alla organisationer befinner sig i förändring. Vissa kanske jobbar med företagskulturen och andra digitaliserar sina tjänster. Det finns så många fördelar med gig-ekonomin för ett företags kompetensförsörjning idag. Det är min ambition med boken – att fler ska se möjligheterna.

 

Mariannes tips till konsultköpare

  • Uppmuntra rekrytering/HR att samarbeta med konsultinköp
  • Upprätta en kompetensförsörjningsplan och håll den uppdaterad
  • För att få långsiktig effekt av ett interimsuppdrag – säkerställ bra överlämning och kompetensöverföring som del av leveransen.
  • Fråga er alltid: ska vi anlita eller anställa?

 

Interim Search recenserar ”Gig-ekonomi för företag”

Vi har följt utvecklingen av gig-ekonomin länge och ser att en växande konsultmarknad kommer slå hål på gamla myter inom kompetensförsörjning. Fler kommer att upptäcka vilka möjligheter konsultrollen ger i att ditt företag aldrig står utan nyckelkompetens. För företag som vill vara  med i utvecklingen mot en mer flexibel arbetsmarknad och ligga i framkant gentemot konkurrenter är ”Gig-ekonomi för företag” lysande litteratur.

-Stefan Granqvist, VD Interim Search

 

 

För mer om konsultköp, läs våra sju tips till ny konsultköpare.

Fler nyheter

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim Head of Innovation

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. Under...

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim Projektchef

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. Under...

Uppdrag: förvaltning

Många interimskonsulter börjar arbeta uppdragsbaserat för att komma åt nerven – de stora föränd...

Interim Search förstärker ytterligare, välkommen David Sjöborg

Den senaste rekryteringen på Interim Search heter David Sjöborg. Han går in i rollen som Direct...

Interim Search rekryterar rutinerad interimskonsult

Sven Öquist går in i rollen som Director på Interim Search. Det är inte första gången Sven och ...

Wictor Bonde and Stefan Granqvist are titled Founders of the Year

Wictor Bonde and Stefan Granqvist, founders of Interim Search, received the Growth Rings in Gol...

2381 nya interimskonsulter

Vi har tidigare skrivit om hur hösten är en period då många uppdragsgivare anlitar interimskons...

”Interimskonsulter är höstens energiinjektion”

Hösten innebär ofta förändringar i våra organisationer – vare sig det handlar om frön til...

Beteendekonsulten har skapat trygga team

I april förra året intervjuade vi beteendekonsulten Madeleine Geholm. Hon var uthyrd via Interi...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com