background image

Tjänster

Interim Search är en specialiserad rekryteringsbyrå med fullt fokus på tillfälliga chef- och specialistroller. Vi anlitas då kundföretaget behöver tillsätta en affärskritisk position. Snabbt, effektivt och tryggt.

Verksamhetsområden

Tillfälliga behov uppstår i alla typer av verksamheter, från små innovationsbolag, snabbväxande företag och företag med lönsamhetsproblem, till storbolag och offentliga verksamheter. Vår specialisering tillåter att vi kan tillsätta alla typer av kvalificerade chefer och specialister inom Sverige.

Erfarna chefer

Majoriteten av våra tillsättningar, närmare bestämt 80 procent, är chefsroller, ofta i ledningsgrupposition. Det finns egenskaper som är extra viktiga i utvärderingen av huruvida en person är lämplig för ett interimt chefsuppdrag: förmåga att leda framifrån, en senior och trygg personlighet, förmåga att fullfölja, prioritera och fatta beslut, en god kommersiell förståelse och ledaregenskaper är några av dem.

Kvalificerade specialister

När en affärskritisk specialistroll är vakant kan det få stora negativa konsekvenser för organisationen. Dessa personer är ofta svåra för företagen att själva identifiera på grund av att de är eftertraktade på arbetsmarknaden och sällan aktivt behöver söka nya uppdrag. Vår verksamhet söker upp dessa individer löpande, utvärderar deras kompetens och håller på koll tillgänglighet och preferenser så att de snabbt kan vara på plats när behovet uppstår hos kund.Erbjudanden

Tillfälliga behov uppstår i alla typer av verksamheter, från små innovationsbolag, snabbväxande företag och företag med lönsamhetsproblem, till storbolag och offentliga verksamheter. Vår specialisering tillåter att vi kan tillsätta alla typer av kvalificerade chefer och specialister inom Sverige.

48-timmarsprocessen

Många gånger är tiden en avgörande faktor för att på bästa sätt hantera en utmanande situation. Kunden behöver då en tillförlitlig och självgående interimsresurs per omgående, vilket vi är experter på att lösa. Efter många år i branschen, över 10.000 personliga intervjuer och en anpassad verksamhet för uppgiften så garanterar vi att leverera rätt kandidater inom 48 timmar.

5-dagarsprocessen

Den vanligaste processen omfattar såväl interna som externa interimskonsulter, det vill säga urvalet består av personer i såväl vårt befintliga nätverk, som kandidater som vi inte på förhand har utvärderat. Processen motsvarar den ovannämnda förutom att den kräver några extra arbetsmoment och ofta resulterar i ett bredare urval av slutkandidater.

10-dagarsprocessen

Under känsliga omständigheter är det extra viktigt att processen sker med diskretion. I dessa fall gör vi en uppdragsbeskrivning som godkänns av kunden och presenteras anonymt för slutkandidater. Aktuella kandidater presenteras sedan för kund, utan vidare kännedom om kunden. Företaget godkänner därefter vilka kandidater som får veta mer efter att de skrivit under sekretessavtal.


Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.