Interim Senior Business Controller

Interim Senior Business Controller

Sacarias är en kommersiell konsult, med ett gediget cv som platsar i de flesta organisationer. Han arbetar som interim Business Controller och utmärker sig huvudsakligen med sitt datadrivna arbetssätt och djupa kompetens inom Excel. I de senaste rollerna har han även haft personalansvar och lett team från två till upp emot femton Controllers. I uppdragen brukar Sacarias ansvara för rapportering, budget och prognos. Vidare brukar han driva förbättrings- och förändringsprojekt, som att implementera rapporterings- och styrmodeller eller projektleda ERP-migrationer. Sacarias klev nyligen av ett uppdrag som interim Business Controller i ett globalt vitvarubolag – där var han delaktig i att koordinera och utveckla rapporteringen och skapa verktyg för att mer övergripande optimera Controllingfunktionen.

I Sacarias hittar ni en ambitiös konsult med stor erfarenhet från globala bolag. Han är van att själv hitta lösningar, med höga krav från ledning och organisation.

Interimskonsult: 10.820

Primära sektorer: fastighet, IT, tillverkning, bank & finans, detaljhandel, revision

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.670 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.