Interim M&A-konsult

Interim M&A-konsult

Daniel har en bakgrund som civilekonom. Efter studierna började han arbeta med affärsutveckling, och då primärt rådgivning i M&A-processer. Kombinerat med ett starkt affärssinne är Daniels analytiska förmåga hans främsta egenskap i yrkesrollen. Han har dokumenterad erfarenhet av att förbättra processer och teoretiskt föreslå förändringar, samt hur de operationellt ska implementeras. Hans bakgrund inom M&A ligger både inom försäljnings- och förvärvssidan. Vidare är han duktig på att förstå både finansiella och kulturella bitar. Daniel är relativt ny som interimskonsult och har nyligen avverkat ett uppdrag inom entreprenadbranschen. Han arbetade dels med att förbättra M&A-funktionen och ledde etableringen av denna. Han var även nyckelperson i att strategiskt och operationellt förbereda för IPO. Rollen var av föränderlig karaktär och Daniel trivdes lika mycket med det strategiska och finansiella som den faktiska implementeringen och att få de kulturella och relationella bitarna på plats.

Daniel passar medelstora och stora bolag som behöver en strategisk och operativ förmåga att driva M&A-processer, både vad gäller förvärv och försäljning. Han trivs i global miljö.

 

Interimskonsult: 12.298

Primära sektorer: bank & finans, tech, konsult & bemanning, entreprenad, fmcg

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela världen

Ersättning: 1.650 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.