Interim CFO

Interim CFO

I Sarah hittar vi en enkel och kommunikativ CFO med strategisk höjd och en operativ förmåga. Hon har varit interimskonsult i tio år och har erfarenhet från företag i olika branscher, storlekar och ägandeformer. De senaste uppdragen har varit på börsnoterade företag, vilket bidragit ytterligare till en bred organisatorisk förståelse. Hon var bland annat uthyrd på ett FMCG-bolag som omsätter 250 MSEK, där hjälpte hon att förbereda för en notering och var högst delaktig i IPO-arbetet. Hon tog fram rapporter och en årsredovisning utefter stränga regelkrav. Arbetet innefattade även att ta fram rutiner och verktyg inför processen, såväl som att kommunicera ut förändringar till medarbetarna. Som ledare har Sarah erfarenhet av att etablera team och filialer, både i Sverige och utomlands. Då har arbetet innehållit mjuka värden som utbildning, företagskultur och att agera bollplank inom finansiella, legala, skattemässiga och operativa frågeställningar.

En av de vanligaste tillsättningarna vi gör är interim CFO. I Sarah hittar ni ett utmärkt alternativ med gedigen erfarenhet och omvittnat gott ledarskap.

Interimskonsult: 15.237

Primära sektorer: fmcg, företagstjänster, detaljhandel, IT, industri

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela världen

Ersättning: 1.600 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.