Interim Supply Chain Manager

Interim Supply Chain Manager

Roberto är civilingenjör i grunden. Sedan examen har han arbetat med projektledning, inköp, produktutveckling och supply chain. På senare år har han specialiserat sig som interim Supply Chain Manager. Nyligen klev han av ett uppdrag på ett internationellt bolag inom SME-segmentet. Han anlitades under en sjukskrivning och hade som uppgift att bibehålla produktionen i två utländska fabriker, både det dagliga arbetet och strategi för att effektivisera, möta mål och följa riktlinjer. Uppdraget ställde höga krav på samordning och Roberto hade kontaktytor med geografisk spridning från Europa till Asien och USA. De sista månaderna på uppdraget ägnade Roberto åt förbättringsarbete och strategiska åtgärder för effektivisera produktionen. Han utvecklade leverantörshantering och avvecklade samarbetet med ett par underleverantörer. Ett av de största bidragen i uppdraget var att han, tillsammans med en outsourcad leverantör, utvecklade snabbare och säkrare flöden med hjälp av digitalisering.

Roberto har bred kunskap inom supply chain och har jobbat i komplexa organisationer. Han reser gärna i jobbet.

Interimskonsult: 10.019

Primära sektorer: teknik, elektronik, energi, tillverkning, produktion

Utbildningsnivå: civilingenjörsexamen

Geografisk täckning: hela världen

Ersättning: 1.500 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.