Interim Hållbarhetschef

Interim Hållbarhetschef

Annika har gedigen erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor – uteslutande i storbolag och koncerner. Det är ofta ett strategiskt arbete, där hon ansvarar för att införa nya arbetssätt och upprätta hållbarhetsrapportering. I de flesta uppdrag har hon även en viktig roll i att utbilda organisationen. Annika har arbetat med hållbarhetsfrågor i närmare tio år. Hon började som koordinator, med ansvar för att utforma strategi tillsammans med ett hållbarhets- och kommunikationsteam. Därefter gick hon över till en roll som Sustainability Lead, där hon satte upp mål och processer för hållbarhetsarbetet på ett tillverkningsbolag. Hon initierade även hållbarhetsutbildningar och kompetensutvecklande forum, samt förberedde bolaget inför CSRD. De senaste åren har hon haft titeln hållbarhetschef. Vanligtvis ansvarar Annika över förändringsresan att göra ett företag hållbart, det vill säga bygga upp team, föra upp hållbarhetsarbetet på agendan, samt utveckla processer för att granska kedjor och leverantörer.

Annika anlitas för strategiskt förändringsarbete, utbildning och upprättande av hållbarhetsrapportering. Hon arbetar helst i stora bolag och koncerner.

Interimskonsult: 15.527

Primära sektorer: produktion, detaljhandel, FMCG, tillverkning, bygg & entreprenad

Utbildningsnivå: masterexamen

Geografisk täckning: hela världen

Ersättning: 1.890 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.