Interim Säkerhets- och Säkerhetsskyddschef

Interim Säkerhets- och Säkerhetsskyddschef

Carl Magnus karriär består av chefspositioner inom säkerhet, beredskap och krishantering. Närmast kommer han från en offentlig verksamhet, där han ansvarade för säkerhet och beredskap i den högsta politiska ledningen. Uppdraget gick, i stora drag, ut på att hjälpa ledningen att styra och följa upp verksamheten inom sitt ansvarsområde. Tidigare har Carl Magnus bland annat varit chef för säkerhetsledningen vid ett av Europas största sjukhus. Hans främsta styrka är ledarskapet, både vad gäller det dagliga arbetet och svåra krissituationer. Han är van att arbeta nära andra chefer och leda flertalet medarbetare. I sina olika chefsroller har Carl Magnus samlat erfarenhet av förändringsledning, administration, effektivisering, projektledning och budgetarbete. Det gör honom till en utmärkt interimskonsult och generalist med djup förståelse för att leda och samordna medarbetare med specialistkunskaper.

Carl Magnus är en rutinerad chef och projektledare med erfarenhet från både privata bolag och offentlig sektor. Anlita honom för att leda säkerhets- och krisarbetet i din organisation.

Interimskonsult: 10.201

Primära sektorer: civilt försvar, sjöfart, vård och omsorg, offentlig sektor, myndighet, transport

Utbildningsnivå: kandidatexamen

Geografisk täckning: Europa

Ersättning: 1.650 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.