Interim M&A Manager

Interim M&A Manager

Med erfarenhet från roller som Investment Manager, PMO Manager och M&A-konsult har Olof dedikerat hela yrkeslivet till strategi, analys och projektledning. Han har lett due diligence-processer och varit operationellt involverad i ett flertal förvärv och försäljningar, främst inom finansbranschen men även IT-sektorn och ett par tillverkningsbolag. De senaste två åren har Olof arbetat som interimskonsult. Det senaste uppdraget var som interim M&A Manager på ett noterat IT-bolag som omsätter ett par miljarder. Olof anlitades för att genomföra integrationen efter ett förvärv. Han ansvarade i stort sett självständigt för att utforma integrationsstrategin för hur arbetet efter förvärvet skulle fortskrida. Olofs långa erfarenhet från integrationsprocesser gör att han har fått bred kompetens om hela resan – från personalstrategi, till organisationsstruktur, förändringsledning och kulturintegration. Även om strategi och analys är hans starka sidor, trivs han också med att vara operationellt involverad och arbeta hands-on.

Att ta in en interimskonsult för att operativt hantera integrationsstrategi är en nyttig investering. Olof är en av våra mest erfarna konsulter inom området.

Interimskonsult: 6.846

Primära sektorer: IT, teknik, tillverkning, bank & finans, tjänsteföretag, telekom

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela världen

Ersättning: 1.500 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.