Interim CFO

Interim CFO

Johanna är en van interimskonsult som arbetat som CFO och ekonomichef. Hon har hjälpt ett flertal kunder med förvaltande ekonomiuppdrag, projektledning och förändringsledning. Johanna var nyligen uthyrd på ett medelstort bolag inom detaljhandeln. Hon ledde ekonomifunktionen och hade direkt personalansvar för en mindre grupp. En del av arbetet innefattade att leda teamet, men hon projektledde även förbättringsarbete inom affärssystem, leverantörshanteringssystem samt för att utveckla interna rutiner inom funktionen. När Johanna klev av uppdraget hade hon genomfört en utbildning i ett nyligen implementerat system så att arbetet på ekonomifunktionen kunde fortgå smärtfritt. Johanna har även varit på ett startupbolag inom techsektorn. Hon ansvarade för att kartlägga och bygga upp ekonomifunktionen från grunden, däribland att utveckla interna processer och bygga upp månadsrapportering.

Johanna är en utmärkt kandidat för kunder som behöver en mer operativ CFO. Hon är duktig på att implementera och utveckla processer för bolag i uppbyggnadsfas eller inför vidare expansion.

Interimskonsult: 3.377

Primära sektorer: retail, telekom, tech, vård, företagstjänster, fastighet, financial services, elektronik

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela Europa

Ersättning: 1.650 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.