Interim CEO

Interim CEO

Erik har sin bakgrund inom tillverkning och produktion, i roller som produktionschef, fabrikschef och platschef. Som VD har han också huvudsakligen verkat i tillverkningsmiljö, där han arbetat övergripande med effektivisering av produktion och fabrik. En av de första VD-rollerna han hade var för ett svenskt välkänt tillverkningsbolag i miljardklassen. Erik skapade tillväxtmöjligheter för bolaget genom att maximera vinst och bredda kategorier. Han var även delaktig i att sammanslå och effektivisera fabriker. I andra VD-roller har han haft ett mer kommersiellt fokus. Hos ett annat tillverkningsföretag, även det ett miljardbolag, ansvarade han för att utveckla säljfunktionen och KPI:er. Även i den rollen konsoliderade han två fabriker för att effektivisera produktionen och minska kostnader. Eriks erfarenhet av förändringsarbete gör honom till en interimskonsult som är både trygg och beslutsför. Han har arbetat uppdragsbaserat de senaste fem åren, i dagarna kliver han av ett interimsuppdrag där han fått leda en avyttring i ett detaljhandelsbolag.

Erik finns tillgänglig för VD-uppdrag med tydlig förändringsagenda. Han arbetar helst i tillverknings- och produktionsmiljö.

Interimskonsult: 19.361

Primära sektorer: tillverkning, produktion, industri, detaljhandel, FMCG

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela världen

Ersättning: 15.000 SEK/dag

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.