Interim Financial Manager

Interim Financial Manager

Christoffer är en erfaren ekonomichef med bakgrund att utveckla ekonomifunktioner, höja effektivitet, öka digitalisering och förbättra processer. Hans målorienterade arbetssätt gjorde att han sökte sig till interimsbranschen för ett par år sedan och hittills har han avverkat tre uppdrag hos storbolag i industrisektorn. Christoffer är ofta en bidragande faktor till att driva förändring och förbättra analys av finansiella resultat. Ett av de senaste uppdragen var på ett multinationellt logistikbolag. Christoffer satt med i ledningsgruppen och ansvarade för ekonomi och en del IT-projekt. Han var bollplank till vd när det kom till att utveckla affärsstrategi och finansiell planering. Tillsammans genomdrev de även analysarbete och utvecklade processer för budget, prognos, konsolidering och rapportering. Christoffer uppskattas för att han, i yrkesrollen, är hands on. Han har anlitats för att bygga upp finansiella funktioner i företag, men även för att effektivisera och digitalisera befintliga processer. Han är även stark inom ERP-system och har deltagit vid implementeringar av ekonomi- och konsolideringssystem.

Christoffer är precis som en interimskonsult ska vara – beslutsam, snabb och noggrann. Han bidrar bäst i större förändringsprojekt och jobbar i gränslandet mellan ekonomi och IT.

Interimskonsult: 19.266

Primära sektorer: logistik, IT, retail, tillverkning, tjänsteföretag, försäkringar, konsultverksamhet, industri, infrastruktur

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela världen

Ersättning: 1.700 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.