Interim Redovisningsspecialist

Interim Redovisningsspecialist

Caroline är en erfaren konsult som arbetat både på redovisningsbyrå och som egen. Hon är systemstark och har i de senaste uppdragen ägnat sig åt utrednings- och förbättringsuppdrag. I det senaste uppdraget var hon hos ett börsbolag i nio månader. Hon ingick i en ekonomifunktion med tolv personer och rapporterade till redovisningschef. Caroline kontrakterades för att driva ett projekt där man skulle gå från ett Excelbaserat arbetssätt till ett modernt koncernredovisningssystem. Hon arbetade även med IFRS, koncernredovisning och konsolidering. I tidigare roller har hon, bortsett från förbättringsprojekt, haft traditionella arbetsuppgifter som innefattar bokslut, rapportering, deklaration, fakturering och budget.

Caroline trivs både att arbeta operativt och med analys och förbättring. Hon har varit i de flesta branscher och företagsstorlekar.

Interimskonsult: 4.339

Primära sektorer: service, produktion, industri, IT, transport, retail, fmcg, tjänster, telekom, utbildning, offentlig sektor, mjukvara, fastighet, konsultbranschen, läkemedel, media, logistik, juridik, försäkring, teknik, financial services

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.250 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.