Interim Business Controller

Interim Business Controller

Love är en systemstark business controller med nybliven interimserfarenhet. De första rollerna efter examen var stationerade i London och Frankfurt, därefter har han återvänt till Stockholmsområdet men stannat i internationell miljö. Främst har han varit i volymverksamheter med transaktionstäthet och besökt både finansbranschen och livsmedelssektorn. Han har ett resultatfokuserat arbetssätt och har bedrivit initiativ som framtagning av styrmodeller, automatisering av budgetprocesser och analys av investeringar. Sammantaget har det lett till förbättrad ROI, utvecklat analysarbete och bättre beslutsunderlag för budgetering och marknadsföringsaktiviteter.

Love har gedigen erfarenhet inom både finance och business controlling i noterade och onoterade bolag. Han trivs i internationella bolag som behandlar stora volymer.

Interimskonsult: 5775

Primära sektorer: bank & finans, fmcg, detaljhandel, retail

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.190 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.