Interim Financial Controller

Interim Financial Controller

Cassandra utbildade sig till civilekonom och arbetade som redovisningsansvarig i ett par år efter examen. Hon intresserade sig för budget och prognos och började därefter som financial controller i ett svenskt fmcg-bolag. Karriären har fortsatt i controllerroller och sedan ett par år tillbaka är hon egen interimskonsult. Cassandra har haft uppdrag i medelstora och stora bolag med ansvar för bokslut, projektcontrolling och effektiviseringsprojekt. Hon är redovisningskunnig och uppdaterad inom rådande principer, regler och riktlinjer. I samtliga interimsuppdrag har hon arbetat i globala bolag och med US GAAP.

Cassandra har gedigen redovisningsbakgrund och sitter på mycket kompetens inom området. Hon gör sig bäst i större bolag med kommersiellt fokus.

Interimskonsult: 9.256

Primära sektorer: fmcg, detaljhandel, läkemedel, tillverkning, industri

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.190 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.