Interim CFO

Interim CFO

Sam kommer från en bakgrund som revisor, redovisningsekonom och controller och landade sin första CFO-roll i form av ett interimsuppdrag. Uppdragsgivaren var ett vårdföretag där Sam var delaktig i ledningsgrupp, ansvarade för rapportering samt utveckling av ekonomifunktionen och affärssystem. Sedan dess har interimsuppdragen duggat tätt och Sam har gått in som interim CFO i bolag inom media, tillverkning, telekom, retail och företagstjänster. Majoriteten av uppdragen har fokuserat på systemutveckling och implementering då Sam besitter djup kompetens både vad gäller IT-funktionalitet och finansiell förståelse. Nyligen gick Sam av sitt senaste uppdrag som interim CFO i ett detaljhandelsbolag där han ansvarade för koncernrapportering och konsolidering parallellt som han projektledde en implementering av nytt ERP-system för koncernen.

Sam är mångsidig och passar både medelstora och stora bolag som vill ha en systemkunnig ekonom att driva finansfunktionen.

Interimskonsult: 7004

Primära sektorer: IT, tillverkning, tjänster, vård, media, telekom, retail, transport

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.390 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.