Interim Redovisningschef

Interim Redovisningschef

Calle är en bokslutssjälvständig och operativ Redovisningschef, som arbetat i mindre och medelstora bolag. De flesta är ägarledda, utländska företag som gjort att Calle bekantat sig med flera olika redovisningsprinciper. Han har lång erfarenhet från ledande positioner inom redovisning och administration och har revisionsbakgrund längre bak i tiden. Calle har verkat som interimschef i över tio år och haft många uppdrag med fokus på förändring. Oftast har han kommit in under en ERP-implementering, efter företagsfusioner eller inför börsintroduktioner. Där kommer hans erfarenhet väl till pass, när det gäller att effektivisera ekonomifunktionen och förbättra processer som rapporteringsstruktur och projektredovisning. I ett av uppdragen han haft via Interim Search var han i ett större tillverkningsbolag med verksamhet i Europa och USA. Han hade ett sexmånadersuppdrag och förbättrade processen för månads- och årsbokslut. Calle arbetade tätt med koncern-CFO och hade personalansvar för fyra redovisningsekonomer.

Calle är en mycket van interimskonsult som besökt många organisationer och branscher. Han är väl uppdaterad inom aktuella redovisningsprinciper som US GAAP och IFRS.

Interimskonsult: 5.218

Primära sektorer: företagstjänster, bank & finans, bemanning, turism, utbildning

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.250 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.