Interim CFO

Interim CFO

Petters bakgrund omfattar kompetenser inom ekonomi, finans, revision, controlling och personalledning. Han är van att arbeta på styrelse- och ledningsnivå, främst inom servicebranschen och i globala bolag. Interimskarriären startade för nästan 20 år sedan och de senaste rollerna har uteslutande varit som interim CFO. Petter har särskild bakgrund från börsnoterad miljö, allra senast från ett medtechbolag där han skötte månadsrapportering till styrelse och projektledde implementering av ett nytt affärssystem. Han var även funktionellt ansvarig för dotterbolagens CFOer. Innan dess var han i ett annat börsnoterat bolag, denna gång i finansbranschen, där ansvarade han för årsredovisning och likviditetsplanering, samtidigt som han drev en omorganisation som innebar effektivisering och centralisering av ekonomifunktionen.

Petter är en flitigt anlitad konsult som passar medelstora och stora bolag som behöver en operativ och affärsmässig CFO. Han har erfarenhet från börsmiljö samt internationella och ägarledda bolag.

Interimskonsult: 1044

Primära sektorer: energi, fond, medicin, fastighet, retail, service, fmcg, IT, finans

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.450 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.