Interim Koncernredovisningschef

Interim Koncernredovisningschef

Leila har alltid arbetat med förändring. En av hennes första specialistroller var på en internationell tillverkningskoncern som etablerade sig på den nordiska marknaden. Leila hjälpte företaget att upprätta systemstöd och rutiner för ekonomifunktionen. Hon var även delaktig i att implementera ett nytt system för koncernens dotterbolag och arbetade fram rutiner för att konsolidera dotterbolagens olika budgetar. Leilas karriär har fortsatt i förändringens tecken och hon är idag en flitigt anlitad interimskonsult. Hon är systemvan och har alternerat i roller som CFO, controller och koncernredovisningsspecialist. Hon har bland annat anlitats för att skapa struktur för koncernredovisning och rapportering i bolag som förvärvat andra företag, hon har även fått hantera kraftig tillväxt i koncerner som vuxit med många bolag på kort tid. Nyligen klev hon av ett uppdrag på en IT-koncern där hon utvecklade interna processer och digitaliserade ekonomiadministrationen.

Leila är en förändringsbenägen konsult med svåråtkomlig kompetens inom koncernredovisning, konsolidering och koncernstruktur. Hon är en tillgång för alla uppdragsgivare som behöver upprätta rutiner och processer för sin ekonomifunktion.

Interimskonsult: 4.381

Primära sektorer: tillverkning, IT, energi, industri, försäkring, företagstjänster

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.650 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.