Interim Business Controller

Interim Business Controller

Emma har sin bakgrund inom redovisning och revision och blev rekryterad till sin första controllerroll för ca 20 år sedan. Det var till ett globalt miljardbolag inom logistik och sedan dess har liknade roller fortsatt i företag med volymprodukter – bland annat läkemedelsindustrin och fmcg. Nästan uteslutande har bolagen verkat på en internationell marknad där Emma ansvarat för ekonomistyrning för de nordiska länderna och rapporterat till utländska moderbolag. Hennes senaste uppdrag tog nyligen slut, där var hon ansvarig för att sammanställa budget, prognos samt bedriva analysarbete koppat till KPI’er. Därtill fungerade hon som affärsmässigt beslutsstöd och bollplank till företagsledningen i att maximera resultat och lönsamhet.

Med gedigen erfarenhet av business controlling och analys är Emma en affärsmässig tillgång till alla företag. Hon passar allra bäst i medelstora och stora företag med snabbrörliga produkter.

Interimskonsult: 1324

Primära sektorer: leverantörstjänster, läkemedel, detaljhandel, teknik, fmcg, tillverkning

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.190 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.