Interim CFO

Interim CFO

Carl arbetade länge som Business Controller och Group Business Controller innan han blev överrekryterad som CFO till ett mindre bolag. Karriären har fortsatt i samma bana, men på senare år som interimskonsult. Carl har flera lyckade uppdrag bakom sig, de flesta med förändringskaraktär i bolag som nyligen genomgått stor transformation. I ett av uppdragen anlitades Carl efter en fusion och hade i uppgift att etablera en outsourcad ekonomifunktion med ansvar för månads- och kvartalsbokslut. Efter fusionen identifierade Carl effektiviseringar och förbättringsprojekt som banade väg för framtida verksamhetsutveckling gällande försäljning och prissättning. I samtliga av Carls roller fungerar han som strategiskt stöd till ledning och ägare. Han är duktig på att analysera affärssystem och processer utefter risk och compliance och har även välgrundade kommersiella insikter för att exekvera affärsplaner och etablera relationer med externa parter och intressenter.

Carl är en bred CFO med vana som ledare. Han passar verksamheter som driver stora projekt som systemimplementeringar och att bygga upp team och funktioner.

Interimskonsult: 7.804

Primära sektorer: media, tjänsteföretag, fastighet, IT, spel, transport, energi, hotell, mjukvara, telekom, fintech

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.500 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com