Interim CFO

Interim CFO

Carl arbetade länge som Business Controller och Group Business Controller innan han blev överrekryterad som CFO till ett mindre bolag. Karriären har fortsatt i samma bana, men på senare år som interimskonsult. Carl har flera lyckade uppdrag bakom sig, de flesta med förändringskaraktär i bolag som nyligen genomgått stor transformation. I ett av uppdragen anlitades Carl efter en fusion och hade i uppgift att etablera en outsourcad ekonomifunktion med ansvar för månads- och kvartalsbokslut. Efter fusionen identifierade Carl effektiviseringar och förbättringsprojekt som banade väg för framtida verksamhetsutveckling gällande försäljning och prissättning. I samtliga av Carls roller fungerar han som strategiskt stöd till ledning och ägare. Han är duktig på att analysera affärssystem och processer utefter risk och compliance och har även välgrundade kommersiella insikter för att exekvera affärsplaner och etablera relationer med externa parter och intressenter.

Carl är en bred CFO med vana som ledare. Han passar verksamheter som driver stora projekt som systemimplementeringar och att bygga upp team och funktioner.

Interimskonsult: 7.804

Primära sektorer: media, tjänsteföretag, fastighet, IT, spel, transport, energi, hotell, mjukvara, telekom, fintech

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.500 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.