Interim CFO

Interim CFO

Vi värderar att man startat sin karriär på en revisionsbyrå då det tidig ger en insyn i många verksamheter och ofta en generell djup förståelse för ekonomifunktionen. Så är fallet med Ulrik som spenderade sin första karriärstid med fokus på revision av mellanstora bolag. Tack vare hans kommersiella sätt fick han sedan jobbet som CFO för norra Europa på ett mycket välkänt investmentbolag där han under 15 år varvade arbetet med nyförvärv med att arbeta operativt i portföljbolagen som CFO. Efter många år med intensivt resande valde han att bli mer stationär och tog därför anställning på ett PE-ägt stålbolag som CFO. Han blev därefter övertalad att ta motsvarande roll för ett internationellt bolag inom elektroniktillverkning, denna gång börsnoterat utomlands. En stor möbeltillverkare behövde hjälp att vända en stark negativ finansiell trend varpå han antog utmaningen som koncernens CFO och lyckades överträffa förväntan. När han var klar på det bolaget arbetade han på ett mycket välkänt produktionsbolag inom elektronik och därefter som CFO för ytterligare ett turn around-uppdrag som han i närtid har avslutat på ett framgångsrikt sätt.

Ulrik anser sig ha gjort sin karriär och har inget mer att bevisa för sig själv eller andra. Han älskar att arbeta och motiveras av att vara i en miljö där det händer mycket och där han kan ha en stark positiv påverkan på organisationen.


Interimskonsult:
2529

Sektorer: revision, företagsförvärv, metaller, IT, möbeltillverkning, elektroniktillverkning

Utbildningsnivå: civilekonomexamen Lunds Universitet 1985

Geografisk täckning: Södra Skåne, internationellt

Ersättning: 1.350 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.