Interim HR-Direktör

Interim HR-Direktör

Anette är förmodligen en av våra mest rutinerade HR-direktörer med bakgrund hos flera globala jättar. Hon har under karriären varit tongivande i operativa och strategiska initiativ, med ambition att utveckla processer och nå regelefterlevnad inom HR. I det har hon arbetat med allt från GDPR, till arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor, både på nationell och internationell nivå. Många av HR-projekten är omfattande och har handlat om att utöka organisationer, nedrusta produktionsenheter och kontor, implementera HR-system, utveckla lönestruktur och karriärvägar, stötta M&A-projekt, effektivisera onboarding och utforma utbildningsprogram. Med denna långa erfarenhet kommer även branschkunskap som Anette samlat inom bland annat tech, tillverkning, vitvaror, bioteknik, läkemedel och fmcg.

Anette är en tillgång för alla storbolag i behov av en senior, rutinerad HR-konsult. Hennes kompetens lämpar sig bäst i internationell storbolagsmiljö.

Interimskonsult: 4.103

Primära sektorer: hotell & restaurang, teknik, energi, media, försäkring, industri, utbildning

Utbildningsnivå: magisterexamen

Geografisk täckning: Europa

Ersättning: 1.550 kr/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.