Interim Compensation & Benefits Manager

Interim Compensation & Benefits Manager

Amelia har haft förmånen att arbeta i flera olika branscher och bolag genom åren. Alltid som affärsorienterad HR-resurs, i nära samarbete med ledningen. För ett par år sedan sökte hon större utmaningar i karriären och startade eget som interimskonsult. Det senaste uppdraget var för en kund som precis hade börsnoterats och Amelias uppgift var att etablera och leda compensation & benefits-området. Hon utvecklade processer, policyer och verktyg för att bedöma lönenivåer och performance management. Hon ledde även projekt för att införa rörlig lön kopplade till affärsmål och genom undersökningar synliggöra samband mellan medarbetarengagemang och resultat.

Amelia är en stark resurs för alla bolag som vill stärka compensation & benefits-området. Hon har särskild erfarenhet inom stora internationella bolag.

Interimskonsult: 8271

Primära sektorer: industri, företagstjänster, telekom, konsultbolag, IT, fmcg

Utbildningsnivå: kandidatexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.290 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com