Interim Head of Comp & Ben

Interim Head of Comp & Ben

För tre år sedan tog Joachim det stora klivet ut på interimsmarknaden. Med sig hade han över 20 års erfarenhet från HR och comp & ben i flera internationella bolag. Hans expertis ligger i strategisk och operationell HR-ledning, med vana att arbeta affärsnära och implementera processer som gynnar affären och bolaget i stort. Joachim har under karriären haft både ledarroller och specialistroller i branscher som läkemedel, IT, tech och finans. Han har drivit projekt för att upphandla och implementera HR-system och förmånspaket som berör tusentals medarbetare. I sitt senaste uppdrag anlitades Joachim för att utveckla comp & ben-erbjudandet inom ett tjänsteföretag som vuxit kraftigt på kort tid. Han ledde ett team som tillsammans implementerade rutiner för att passa bolagets tillväxtresa. Däribland skapa ramverk för lönesättning samt hantera leverantörer och regelefterlevnad inom comp & ben.

Joachims bakgrund med globalt ansvar i både onoterad och noterad miljö har gett honom en bred kompetenspalett inom HR och comp & ben. Han kan tillföra i de flesta medelstora och stora bolag.

Interimskonsult: 7.319

Primära sektorer: tech, företagstjänster, telekom, finans, medicin, fmcg

Utbildningsnivå: kandidatexamen

Geografisk täckning: Europa

Ersättning: 1.550 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.