Interim Supply Chain Planner

Interim Supply Chain Planner

Hannes har en kandidatexamen i logistics & business administration och har sedan studierna haft roller som projektledare, Supply Chain Manager och Supply Chain Planner. Han har, med sitt omfattande cv, lång erfarenhet av att driva förbättring i medelstora, stora bolag inom huvudsakligen tillverkning, industri och retail. Trots sin relativt ringa ålder har han hunnit med större förändringsprojekt som att effektivisera flöden, omförhandla komplexa leverantörsavtal och åtgärda integrationsproblem. Han har även vana av systemutveckling, som att sätta upp IT-verktyg för att förbättra leveransrutiner och använda affärssystem för att utveckla analysarbete. Nyligen klev han av ett interimsuppdrag på ett tillverkningsbolag där han implementerade förbättringar för att integrera tredjepartslogistik och anpassa IT-system efter de nya processerna.

Hannes har stor vana av förändringsuppdrag och har varit i bolag med hög förändringstakt, som till exempel livsmedel och entreprenad. Han är systemkunnig, vilket är en stor tillgång för att driva förbättring inom supply chain.

Interimskonsult: 8.730

Primära sektorer: tillverkning, produktion, industri, entreprenad, fmcg, läkemedel, retail

Utbildningsnivå: kandidatexamen

Geografisk täckning: Stockholm, Västra Götaland, Skåne

Ersättning: 1.350 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.