Interim Supply Chain Manager

Interim Supply Chain Manager

Oscar har lång erfarenhet av supply chain. Huvudsakligen i tillverkningsbolag inom läkemedel- och detaljhandelsbranschen. Han har haft övergripande ansvar för att planera produktionsflöden, analysera marknadsutveckling och sätta upp KPI:er för att optimera lager och leverans. De senaste åren har han suttit med i ledningsgrupp, med inflytande i proaktivt arbete, som att genomföra kalkyler för att utveckla produkter och nå lönsamhet. Oscar var nyligen uthyrd via Interim Search, till ett livsmedelsbolag där han effektiviserade logistikfunktionen och förbättrade flöden för att säkerställa kundens marknadsställning. Han bidrog även till att de kunde utveckla säljstrategi och verksamhetsplanering.

Oscars konsultativa framtoning och vilja att förbättra är ett framgångsrecept i uppdrag. Han söker roller med tonvikt på supply chain, produktionsplanering och logistikutveckling.

Interimskonsult: 4.361

Primära sektorer: fmcg, lager, detaljhandel, produktion, tillverkning, läkemedel

Utbildningsnivå: kandidatexamen

Geografisk täckning: Europa

Ersättning: 1.390 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.