Interim Supply Chain Manager

Interim Supply Chain Manager

Siris karriär är en gedigen förteckning över kvalificerade roller inom produktionsplanering. I allt från högteknologiska bolag till retail- och läkemedelsbranschen har Siri ansvarat för planering av produktionsflöde, analysering av marknadsutveckling och rapportering av KPIer – som lagervärde och leveransprecision. Siri är relativt nybliven interimskonsult sedan ett år tillbaka och har precis klivit av sitt första uppdrag. Där arbetade hon med att utveckla supply chain genom att proaktivt stötta med analyser, uppföljning, projekt, rapporter och KPIer samt att arbeta med produkt- och lönsamehtskalkyler. Det övergripande målet med Siris upprag var att effektivisera verksamheten och förbättra processer och flöden för att kunna utveckla sälj- och verksamhetsplanering.

Trots en kort konsultkarriär är Siri framåtlutad och konsultmässig. Hon söker uppdrag inom supply chain, produktionsplanering eller logistikutveckling, gärna i en större kontext.

Interimskonsult: 10731

Primära sektorer: läkemedel, retail, teknik, tillverkning, fmcg

Utbildningsnivå: civilingenjörsexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.050 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.