Interim Supply Chain Manager

Interim Supply Chain Manager

Siris karriär är en gedigen förteckning över kvalificerade roller inom produktionsplanering. I allt från högteknologiska bolag till retail- och läkemedelsbranschen har Siri ansvarat för planering av produktionsflöde, analysering av marknadsutveckling och rapportering av KPIer – som lagervärde och leveransprecision. Siri är relativt nybliven interimskonsult sedan ett år tillbaka och har precis klivit av sitt första uppdrag. Där arbetade hon med att utveckla supply chain genom att proaktivt stötta med analyser, uppföljning, projekt, rapporter och KPIer samt att arbeta med produkt- och lönsamehtskalkyler. Det övergripande målet med Siris upprag var att effektivisera verksamheten och förbättra processer och flöden för att kunna utveckla sälj- och verksamhetsplanering.

Trots en kort konsultkarriär är Siri framåtlutad och konsultmässig. Hon söker uppdrag inom supply chain, produktionsplanering eller logistikutveckling, gärna i en större kontext.

Interimskonsult: 10731

Primära sektorer: läkemedel, retail, teknik, tillverkning, fmcg

Utbildningsnivå: civilingenjörsexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.050 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com