Interim Produktionsplanerare

Interim Produktionsplanerare

Carl är en utpräglad produktionsspecialist som ägnat merparten av karriären åt produktionsplanering – främst i större etablerade bolag. Han startade interimskarriären relativt nyligen och har avverkat två uppdrag hos prominenta kunder. Det första på ett tillverkningsbolag där han operativt skötte orderhantering, administration och samordning samtidigt som han drev förbättringsprocesser inom produktionen. I det senaste uppdraget var han på ett internationellt livsmedelsbolag där han anlitades för att säkerställa optimala lagernivåer, ansvara för leverans och samarbeta nära både produktion och försäljning. Carl hjälpte till att driva projekt för att förbättra produktions- och kapacitetsplaneringen samtidigt som han bidrog med avsevärt förkortade ledtider gentemot slutkund.

Carl passar det företag som behöver en kommersiell och systemkunnig produktionsplanerare med lång vana att arbeta operativt och strategiskt i produktionsmiljö.

Interimskonsult: 11822

Primära sektorer: fordon, vitvaror, teknik, logistik, läkemedel, fmcg

Utbildningsnivå: civilingenjörsexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.000 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.