Interim Executive Assistant

Interim Executive Assistant

Matildas karriär är ett pärlband av serviceorienterade yrken och hon har funnit sin passion som VD-assistent i koncernmiljö. Hon har haft två uppdrag via Interim Search, inom transportbranschen och telekom. Båda kunderna var globala koncerner där Matilda delvis arbetade med engelska som affärsspråk. I uppdragen har hon ansvarat för att supportera koncern-VD och planera inför ledningsgruppsmöten, i vilka hon fört protokoll. Hon har även varit involverad i att planera evenemang och konferenser för större team. Matilda är en uppskattad kollega som gärna tar sig tid att supportera övriga funktioner i behov.

Matildas kompetens är unik på interimsmarknaden och hon är en tillgång till varje VD i behov av tillfälligt stöd. Hon arbetar gärna i globala bolag.

Interimskonsult: 11.631

Primära sektorer: transport, logistik, industri, telekom, retail, säkerhet

Utbildningsnivå: kandidatexamen

Geografisk täckning: hela Sverige

Ersättning: 1.000 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com