Interim Platschef

Interim Platschef

Alexander är en rutinerad ledare. Hans första chefsroll var som produktionschef för ett tillverkningsbolag med en omsättning på omkring 300 MSEK. Alexander hade funktionsansvar och ledde ett tjugotal medarbetare i att driva förbättringsprojekt och ansvara över den dagliga driften. Ett par år senare blev han överrekryterad som fabrikschef och sedermera platschef för ett globalt fmcg-bolag. Sedan en tid tillbaka arbetar Alexander som interimskonsult med uppdrag som platschef/site manager. I uppdragen har fokus legat på förändringsprojekt med syfte att öka lönsamhet och implementera nya processer. Senast arbetade han inom ett livsmedelsbolag och förberedde företagets fabriker inför expansion, bland annat genom att genomföra nödvändiga effektiviseringsprojekt gällande deras produktionslinor.

Alexander har haft en rad ledarroller inom tillverkande och producerande industri. Han drivs av förändringsprojekt och har genomfört flera turnarounds.

Interimskonsult: 10.000

Primära sektorer: industri, möbler, fmcg, produktion, läkemedel, detaljhandel, vitvaror, tillverkning

Utbildningsnivå: kandidatexamen

Geografisk täckning: hela världen

Ersättning: 1.400 SEK/ h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.