Interim M&A-konsult

Interim M&A-konsult

Isak kommer från management consulting och revision. En solid bakgrund för att kunna bedriva analyser och strategisk rådgivning. Det var sju år sedan Isak bestämde sig för att börja som interimskonsult. Han trivs med att äga sin tid och motiveras av att arbeta med förbättring och förändring under en begränsad period, för att sedan lämna en upparbetad organisation bakom sig. I interimsrollen har han kommit att bli en uppskattad konsult som anlitats flera gånger hos samma uppdragsgivare. Många av uppdragen har dessutom förlängts då man behövt hans kompetens längre än vad man initialt trott. De flesta av Isaks uppdrag har varit av operativ karaktär, där han drivit igenom förhandlingar och analys för att genomföra förvärv och fusioner. Han är ofta med under hela kedjan, från analys och värdering, till stöttning under integration och kulturarbete. Nyligen gick han av ett lyckat uppdrag i ett IT-bolag där han arbetade med att värdera förvärvsmöjligheter för att senare gå vidare med förhandlingar och att integrera förvärvet rent operativt.

Isak har en bred kompetenspalett med stor finansiell förståelse och erfarenhet från ett flertal olika organisationer. Han arbetar gärna i internationell kontext.

Interimskonsult: 5.109

Primära sektorer: IT, bank & finans, tillverkning, fmcg, medtech, försäkring, rekrytering

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela världen

Ersättning: 1.590 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.