background image

Medarbetare

Vi på Interim Search är specialister på att tillsätta kvalificerade chefer och specialister i tillfälliga roller. Vi är i grunden en sökbyrå med en metodik som tillåter oss att tillsätta alla typer av seniora roller, från södra Skåne till norra Norrland.

Norea Larsson

Norea Larsson arbetar som Researcher på Interim Search AB. I arbetsuppgifterna ingår research av potentiella kandidater till specifika interimsuppdrag, skapa underlag inför kandidatpresentationer, systemuppdateringar i CRM-system, avtalsregistrering och övrig kund- och kandidatadministration. Norea har en kandidatexamen i sociologi och kandidatstudier i företagsekonomi från Stockholms Universitet.


Telefon: 08-556 460 00
Mobil: 076-149 93 19