background image

Medarbetare

Vi på Interim Search är specialister på att tillsätta kvalificerade chefer och specialister i tillfälliga roller. Vi är i grunden en sökbyrå med en metodik som tillåter oss att tillsätta alla typer av seniora roller, från södra Skåne till norra Norrland.

Evelina Schilling

Evelina Schilling arbetar som Researcher på Interim Search AB. I arbetsuppgifterna ingår research av potentiella kandidater till specifika interimsuppdrag, skapa underlag inför kandidatpresentationer, systemuppdateringar i CRM-system, avtalsregistrering och övrig kund- och kandidatadministration. Evelina har en kandidatexamen i personalvetenskap från Högskolan i Gävle.


Telefon: 026-186000
Mobil: 076-114 06 07